pci.ids 1.1 MB


 1. #
 2. # List of PCI ID's
 3. #
 4. # Version: 2020.01.25
 5. # Date: 2020-01-25 03:15:02
 6. #
 7. # Maintained by Albert Pool, Martin Mares, and other volunteers from
 8. # the PCI ID Project at https://pci-ids.ucw.cz/.
 9. #
 10. # New data are always welcome, especially if they are accurate. If you have
 11. # anything to contribute, please follow the instructions at the web site.
 12. #
 13. # This file can be distributed under either the GNU General Public License
 14. # (version 2 or higher) or the 3-clause BSD License.
 15. #
 16. # The database is a compilation of factual data, and as such the copyright
 17. # only covers the aggregation and formatting. The copyright is held by
 18. # Martin Mares and Albert Pool.
 19. #
 20. # Vendors, devices and subsystems. Please keep sorted.
 21. # Syntax:
 22. # vendor vendor_name
 23. # device device_name <-- single tab
 24. # subvendor subdevice subsystem_name <-- two tabs
 25. 0001 SafeNet (wrong ID)
 26. 0010 Allied Telesis, Inc (Wrong ID)
 27. # This is a relabelled RTL-8139
 28. 8139 AT-2500TX V3 Ethernet
 29. 0014 Loongson Technology LLC
 30. 7a00 Hyper Transport Bridge Controller
 31. 7a02 APB (Advanced Peripheral Bus) Controller
 32. 7a03 Gigabit Ethernet Controller
 33. 7a04 OTG USB Controller
 34. 7a05 Vivante GPU (Graphics Processing Unit)
 35. 7a06 DC (Display Controller)
 36. 7a07 HDA (High Definition Audio) Controller
 37. 7a08 SATA AHCI Controller
 38. 7a09 PCI-to-PCI Bridge
 39. 7a0b SPI Controller
 40. 7a0c LPC Controller
 41. 7a0f DMA (Direct Memory Access) Controller
 42. 7a14 EHCI USB Controller
 43. 7a15 Vivante GPU (Graphics Processing Unit)
 44. 7a19 PCI-to-PCI Bridge
 45. 7a24 OHCI USB Controller
 46. 7a29 PCI-to-PCI Bridge
 47. 001c PEAK-System Technik GmbH
 48. 0001 PCAN-PCI CAN-Bus controller
 49. 001c 0004 2 Channel CAN Bus SJC1000
 50. 001c 0005 2 Channel CAN Bus SJC1000 (Optically Isolated)
 51. 003d Lockheed Martin-Marietta Corp
 52. # Real TJN ID is e159, but they got it wrong several times --mj
 53. 0059 Tiger Jet Network Inc. (Wrong ID)
 54. 0070 Hauppauge computer works Inc.
 55. 7801 WinTV HVR-1800 MCE
 56. 0071 Nebula Electronics Ltd.
 57. 0095 Silicon Image, Inc. (Wrong ID)
 58. 0680 Ultra ATA/133 IDE RAID CONTROLLER CARD
 59. # Wrong ID used in subsystem ID of the TELES.S0/PCI 2.x ISDN adapter
 60. 00a7 Teles AG (Wrong ID)
 61. 0100 nCipher Security
 62. 0123 General Dynamics
 63. 0128 Dell (wrong ID)
 64. # 018a is not LevelOne but there is a board misprogrammed
 65. 018a LevelOne
 66. 0106 FPC-0106TX misprogrammed [RTL81xx]
 67. # 021b is not Compaq but there is a board misprogrammed
 68. 021b Compaq Computer Corporation
 69. 8139 HNE-300 (RealTek RTL8139c) [iPaq Networking]
 70. 0270 Hauppauge computer works Inc. (Wrong ID)
 71. 0291 Davicom Semiconductor, Inc. (Wrong ID)
 72. # SpeedStream is Efficient Networks, Inc, a Siemens Company
 73. 02ac SpeedStream
 74. 1012 1012 PCMCIA 10/100 Ethernet Card [RTL81xx]
 75. 02e0 XFX Pine Group Inc. (Wrong ID)
 76. 0303 Hewlett-Packard Company (Wrong ID)
 77. 0308 ZyXEL Communications Corporation (Wrong ID)
 78. 0315 SK-Electronics Co., Ltd.
 79. 0357 TTTech Computertechnik AG (Wrong ID)
 80. 000a TTP-Monitoring Card V2.0
 81. 0432 SCM Microsystems, Inc.
 82. 0001 Pluto2 DVB-T Receiver for PCMCIA [EasyWatch MobilSet]
 83. 0497 Dell Inc. (wrong ID)
 84. 0675 Dynalink
 85. 1700 IS64PH ISDN Adapter
 86. 1702 IS64PH ISDN Adapter
 87. 1703 ISDN Adapter (PCI Bus, DV, W)
 88. 1704 ISDN Adapter (PCI Bus, D, C)
 89. 0721 Sapphire, Inc.
 90. 0777 Ubiquiti Networks, Inc.
 91. 0795 Wired Inc.
 92. 6663 Butane II (MPEG2 encoder board)
 93. 6666 MediaPress (MPEG2 encoder board)
 94. 07d1 D-Link System Inc
 95. 0824 T1042 [Freescale]
 96. 0925 VIA Technologies, Inc. (Wrong ID)
 97. 0a89 BREA Technologies Inc
 98. 0b0b Rhino Equipment Corp.
 99. 0105 R1T1
 100. 0205 R4FXO
 101. 0206 RCB4FXO 4-channel FXO analog telephony card
 102. 0305 R4T1
 103. 0405 R8FXX
 104. 0406 RCB8FXX 8-channel modular analog telephony card
 105. 0505 R24FXX
 106. 0506 RCB24FXS 24-Channel FXS analog telephony card
 107. 0605 R2T1
 108. 0705 R24FXS
 109. 0706 RCB24FXO 24-Channel FXO analog telephony card
 110. 0905 R1T3 Single T3 Digital Telephony Card
 111. 0906 RCB24FXX 24-channel modular analog telephony card
 112. 0a06 RCB672FXX 672-channel modular analog telephony card
 113. 0e11 Compaq Computer Corporation
 114. 0001 PCI to EISA Bridge
 115. 0002 PCI to ISA Bridge
 116. 0046 Smart Array 64xx
 117. 0e11 4091 Smart Array 6i
 118. 0e11 409a Smart Array 641
 119. 0e11 409b Smart Array 642
 120. 0e11 409c Smart Array 6400
 121. 0e11 409d Smart Array 6400 EM
 122. 0049 NC7132 Gigabit Upgrade Module
 123. 004a NC6136 Gigabit Server Adapter
 124. 005a Remote Insight II board - Lights-Out
 125. 007c NC7770 1000BaseTX
 126. 007d NC6770 1000BaseTX
 127. 0085 NC7780 1000BaseTX
 128. 00b1 Remote Insight II board - PCI device
 129. 00bb NC7760
 130. 00ca NC7771
 131. 00cb NC7781
 132. 00cf NC7772
 133. 00d0 NC7782
 134. 00d1 NC7783
 135. 00e3 NC7761
 136. 0508 Netelligent 4/16 Token Ring
 137. 1000 Triflex/Pentium Bridge, Model 1000
 138. 2000 Triflex/Pentium Bridge, Model 2000
 139. 3032 QVision 1280/p
 140. 3033 QVision 1280/p
 141. 3034 QVision 1280/p
 142. 4000 4000 [Triflex]
 143. 4040 Integrated Array
 144. 4048 Compaq Raid LC2
 145. 4050 Smart Array 4200
 146. 4051 Smart Array 4250ES
 147. 4058 Smart Array 431
 148. 4070 Smart Array 5300
 149. 4080 Smart Array 5i
 150. 4082 Smart Array 532
 151. 4083 Smart Array 5312
 152. 4091 Smart Array 6i
 153. 409a Smart Array 641
 154. 409b Smart Array 642
 155. 409c Smart Array 6400
 156. 409d Smart Array 6400 EM
 157. 6010 HotPlug PCI Bridge 6010
 158. 7020 USB Controller
 159. a0ec Fibre Channel Host Controller
 160. a0f0 Advanced System Management Controller
 161. 0e11 b0f3 ProLiant DL360
 162. a0f3 Triflex PCI to ISA Bridge
 163. a0f7 PCI Hotplug Controller
 164. 8086 002a PCI Hotplug Controller A
 165. 8086 002b PCI Hotplug Controller B
 166. a0f8 ZFMicro Chipset USB
 167. a0fc FibreChannel HBA Tachyon
 168. ae10 Smart-2/P RAID Controller
 169. 0e11 4030 Smart-2/P Array Controller
 170. 0e11 4031 Smart-2SL Array Controller
 171. 0e11 4032 Smart Array 3200 Controller
 172. 0e11 4033 Smart Array 3100ES Controller
 173. 0e11 4034 Smart Array 221 Controller
 174. ae29 MIS-L
 175. ae2a MPC
 176. ae2b MIS-E
 177. ae31 System Management Controller
 178. ae32 Netelligent 10/100 TX PCI UTP
 179. ae33 Triflex Dual EIDE Controller
 180. ae34 Netelligent 10 T PCI UTP
 181. ae35 Integrated NetFlex-3/P
 182. ae40 Netelligent Dual 10/100 TX PCI UTP
 183. ae43 Netelligent Integrated 10/100 TX UTP
 184. ae69 CETUS-L
 185. ae6c Northstar
 186. ae6d NorthStar CPU to PCI Bridge
 187. b011 Netelligent 10/100 TX Embedded UTP
 188. b012 Netelligent 10 T/2 PCI UTP/Coax
 189. b01e NC3120 Fast Ethernet NIC
 190. b01f NC3122 Fast Ethernet NIC
 191. b02f NC1120 Ethernet NIC
 192. b030 Netelligent 10/100 TX UTP
 193. b04a 10/100 TX PCI Intel WOL UTP Controller
 194. b060 Smart Array 5300 Controller
 195. b0c6 NC3161 Fast Ethernet NIC
 196. b0c7 NC3160 Fast Ethernet NIC
 197. b0d7 NC3121 Fast Ethernet NIC
 198. b0dd NC3131 Fast Ethernet NIC
 199. b0de NC3132 Fast Ethernet Module
 200. b0df NC6132 Gigabit Module
 201. b0e0 NC6133 Gigabit Module
 202. b0e1 NC3133 Fast Ethernet Module
 203. b123 NC6134 Gigabit NIC
 204. b134 NC3163 Fast Ethernet NIC
 205. b13c NC3162 Fast Ethernet NIC
 206. b144 NC3123 Fast Ethernet NIC
 207. b163 NC3134 Fast Ethernet NIC
 208. b164 NC3165 Fast Ethernet Upgrade Module
 209. b178 Smart Array 5i/532
 210. 0e11 4080 Smart Array 5i
 211. 0e11 4082 Smart Array 532
 212. 0e11 4083 Smart Array 5312
 213. b1a4 NC7131 Gigabit Server Adapter
 214. b200 Memory Hot-Plug Controller
 215. b203 Integrated Lights Out Controller
 216. b204 Integrated Lights Out Processor
 217. c000 Remote Insight Lights-Out Edition
 218. f130 NetFlex-3/P ThunderLAN 1.0
 219. f150 NetFlex-3/P ThunderLAN 2.3
 220. 0e55 HaSoTec GmbH
 221. 0eac SHF Communication Technologies AG
 222. 0008 Ethernet Powerlink Managing Node 01
 223. 0f62 Acrox Technologies Co., Ltd.
 224. 1000 Broadcom / LSI
 225. 0001 53c810
 226. 1000 1000 LSI53C810AE PCI to SCSI I/O Processor
 227. 0002 53c820
 228. 0003 53c825
 229. 1000 1000 LSI53C825AE PCI to SCSI I/O Processor (Ultra Wide)
 230. 0004 53c815
 231. 0005 53c810AP
 232. 0006 53c860
 233. 1000 1000 LSI53C860E PCI to Ultra SCSI I/O Processor
 234. 000a 53c1510
 235. 0e11 b143 Integrated Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller
 236. 1000 1000 LSI53C1510 PCI to Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller (Nonintelligent mode)
 237. 000b 53C896/897
 238. 0e11 6004 EOB003 Series SCSI host adapter
 239. 1000 1000 LSI53C896/7 PCI to Dual Channel Ultra2 SCSI Multifunction Controller
 240. 1000 1010 LSI22910 PCI to Dual Channel Ultra2 SCSI host adapter
 241. 1000 1020 LSI21002 PCI to Dual Channel Ultra2 SCSI host adapter
 242. 13e9 1000 6221L-4U (Dual U2W SCSI, dual 10/100TX, graphics)
 243. 000c 53c895
 244. 1000 1010 LSI8951U PCI to Ultra2 SCSI host adapter
 245. 1000 1020 LSI8952U PCI to Ultra2 SCSI host adapter
 246. 1de1 3906 DC-390U2B SCSI adapter
 247. 1de1 3907 DC-390U2W
 248. 000d 53c885
 249. 000f 53c875
 250. 0e11 7004 Embedded Ultra Wide SCSI Controller
 251. 1000 1000 LSI53C876/E PCI to Dual Channel SCSI Controller
 252. 1000 1010 LSI22801 PCI to Dual Channel Ultra SCSI host adapter
 253. 1000 1020 LSI22802 PCI to Dual Channel Ultra SCSI host adapter
 254. 1092 8760 FirePort 40 Dual SCSI Controller
 255. 1775 10d0 V5D Single Board Computer Wide Ultra SCSI
 256. 1775 10d1 V5D Single Board Computer Ultra SCSI
 257. 1de1 3904 DC390F/U Ultra Wide SCSI Adapter
 258. 4c53 1000 CC7/CR7/CP7/VC7/VP7/VR7 mainboard
 259. 4c53 1050 CT7 mainboard
 260. 0010 53C1510
 261. 0e11 4040 Integrated Smart Array Controller
 262. 0e11 4048 RAID LC2 Controller
 263. 1000 1000 53C1510 PCI to Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller (Intelligent mode)
 264. 0012 53c895a
 265. 1000 1000 LSI53C895A PCI to Ultra2 SCSI Controller
 266. 0013 53c875a
 267. 1000 1000 LSI53C875A PCI to Ultra SCSI Controller
 268. 0014 MegaRAID Tri-Mode SAS3516
 269. 1028 1f3a PERC H745 Adapter
 270. 1028 1f3b PERC H745 Front
 271. 1028 1fd4 PERC H745P MX
 272. 1137 020e UCSC-RAID-M5 12G Modular RAID Controller
 273. 1d49 0602 ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 274. 1d49 0604 ThinkSystem RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 275. 1d49 0607 ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 276. 8086 352d Integrated RAID Module RMSP3AD160F
 277. 8086 9460 RAID Controller RSP3TD160F
 278. 8086 9480 RAID Controller RSP3MD088F
 279. 0015 MegaRAID Tri-Mode SAS3416
 280. 1028 1f3c PERC H345 Adapter
 281. 1028 1f3d PERC H345 Front
 282. 1d49 0503 ThinkSystem RAID 530-16i PCIe 12Gb Adapter
 283. 0016 MegaRAID Tri-Mode SAS3508
 284. 1028 1fc9 PERC H840 Adapter
 285. 1028 1fcb PERC H740P Adapter
 286. 1028 1fcd PERC H740P Mini
 287. 1028 1fcf PERC H740P Mini
 288. 1d49 0601 ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 289. 1d49 0603 ThinkSystem RAID 930-24i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 290. 8086 352e Integrated RAID Module RMSP3CD080F
 291. 8086 352f Integrated RAID Module RMSP3HD080E
 292. 8086 9461 RAID Controller RSP3DD080F
 293. 0017 MegaRAID Tri-Mode SAS3408
 294. 1d49 0500 ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb Adapter
 295. 1d49 0502 ThinkSystem RAID 530-8i Dense Adapter
 296. 8086 3528 Integrated RAID RMSP3LD060
 297. 8086 3529 Integrated RAID RMSP3LD060
 298. 8086 9441 RAID Controller RSP3WD080E
 299. 001b MegaRAID Tri-Mode SAS3504
 300. 1d49 0605 ThinkSystem RAID 930-4i 2GB Flash Flex Adapter
 301. 001c MegaRAID Tri-Mode SAS3404
 302. 1d49 0501 ThinkSystem RAID 530-4i Flex Adapter
 303. 0020 53c1010 Ultra3 SCSI Adapter
 304. 1000 1000 LSI53C1010-33 PCI to Dual Channel Ultra160 SCSI Controller
 305. 107b 1040 Server Onboard 53C1010-33
 306. 1de1 1020 DC-390U3W
 307. 0021 53c1010 66MHz Ultra3 SCSI Adapter
 308. 1000 1000 LSI53C1000/1000R/1010R/1010-66 PCI to Ultra160 SCSI Controller
 309. 1000 1010 Asus TR-DLS onboard 53C1010-66
 310. 103c 1300 Ultra160 SCSI [AB306A]
 311. 103c 1310 Ultra160 SCSI [A9918A]
 312. 103c 1330 Ultra160 SCSI [A7059A]
 313. 103c 1340 Ultra160 SCSI [A7060A]
 314. 124b 1070 PMC-USCSI3
 315. 4c53 1080 CT8 mainboard
 316. 4c53 1300 P017 mezzanine (32-bit PMC)
 317. 4c53 1310 P017 mezzanine (64-bit PMC)
 318. 002f MegaRAID SAS 2208 IOV [Thunderbolt]
 319. 1028 1f39 SPERC8-e
 320. 1028 1f3e SPERC 8
 321. 0030 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 322. 0e11 00da ProLiant ML 350
 323. 1028 0123 LSI Logic 1020/1030
 324. 1028 014a LSI Logic 1020/1030
 325. 1028 016c PowerEdge 1850 MPT Fusion SCSI/RAID (Perc 4)
 326. 1028 0183 LSI Logic 1020/1030
 327. 1028 018a PERC 4/IM
 328. 1028 1010 LSI U320 SCSI Controller
 329. 103c 12c5 Ultra320 SCSI [A7173A]
 330. 103c 1323 Core I/O LAN/SCSI Combo [AB314A]
 331. 103c 3108 Single Channel Ultra320 SCSI HBA G2
 332. 103c 322a SC11Xe Ultra320 Single Channel PCIe x4 SCSI Host Bus Adapter (412911-B21)
 333. 124b 1170 PMC-USCSI320
 334. # VMware's emulation of this device. Was missing from the list.
 335. 15ad 1976 LSI Logic Parallel SCSI Controller
 336. 1734 1052 PRIMERGY BX/RX/TX S2 series onboard SCSI(IME)
 337. 0031 53c1030ZC PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 338. 0032 53c1035 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 339. 1000 1000 LSI53C1020/1030 PCI-X to Ultra320 SCSI Controller
 340. 0033 1030ZC_53c1035 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 341. 0040 53c1035 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 342. 1000 0033 MegaRAID SCSI 320-2XR
 343. 1000 0066 MegaRAID SCSI 320-2XRWS
 344. 0041 53C1035ZC PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
 345. 0050 SAS1064 PCI-X Fusion-MPT SAS
 346. 1028 1f04 SAS 5/E
 347. 1028 1f09 SAS 5i/R
 348. 0052 MegaRAID SAS-3 3216/3224 [Cutlass]
 349. 0053 MegaRAID SAS-3 3216/3224 [Cutlass]
 350. 1000 9350 MegaRAID SAS 9341-16i
 351. 1000 9351 MegaRAID SAS 9341-24i
 352. 0054 SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS
 353. 1028 1f04 SAS 5/E Adapter Controller
 354. 1028 1f05 SAS 5/i Adapter Controller
 355. 1028 1f06 SAS 5/i Integrated Controller
 356. 1028 1f07 SAS 5/iR Integrated RAID Controller
 357. 1028 1f08 SAS 5/iR Integrated RAID Controller
 358. 1028 1f09 SAS 5/iR Adapter RAID Controller
 359. 15ad 1976 SAS Controller
 360. 0055 SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS
 361. 1033 8336 SAS1068
 362. 0056 SAS1064ET PCI-Express Fusion-MPT SAS
 363. 1014 03bb ServeRAID BR10il SAS/SATA Controller v2
 364. 8086 34dc AXX4SASMOD RAID Controller
 365. 0057 M1064E MegaRAID SAS
 366. 8086 346c Embedded Software RAID Technology II (ESTRII)
 367. 0058 SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS
 368. 1000 3140 SAS3081E-R 8-Port SAS/SATA Host Bus Adapter
 369. 1028 021d SAS 6/iR Integrated Workstations RAID Controller
 370. 1028 1f0e SAS 6/iR Adapter RAID Controller
 371. 1028 1f0f SAS 6/iR Integrated Blades RAID Controller
 372. 1028 1f10 SAS 6/iR Integrated RAID Controller
 373. 103c 3229 SC44Ge Host Bus Adapter
 374. 0059 MegaRAID SAS 8208ELP/8208ELP
 375. 005a SAS1066E PCI-Express Fusion-MPT SAS
 376. 005b MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt]
 377. 1000 9265 MegaRAID SAS 9265-8i
 378. 1000 9266 MegaRAID SAS 9266-8i
 379. 1000 9267 MegaRAID SAS 9267-8i
 380. 1000 9268 MegaRAID SAS 9265CV-8i / 9270CV-8i
 381. 1000 9269 MegaRAID SAS 9266-4i
 382. 1000 9270 MegaRAID SAS 9270-8i
 383. 1000 9271 MegaRAID SAS 9271-8i
 384. 1000 9272 MegaRAID SAS 9272-8i
 385. 1000 9273 MegaRAID SAS 9270CV-8i
 386. 1000 9274 MegaRAID SAS 9270-4i
 387. 1000 9275 MegaRAID SAS 9271-8iCC
 388. 1000 9276 MegaRAID SAS 9271-4i
 389. 1000 9285 MegaRAID SAS 9285-8e
 390. 1000 9288 MegaRAID SAS 9285CV-8e
 391. 1000 9290 MegaRAID SAS 9286-8e
 392. 1000 9291 MegaRAID SAS 9286CV-8e
 393. 1000 9295 MegaRAID SAS 9286CV-8eCC
 394. 1014 040b ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller
 395. 1014 040c ServeRAID M5120 SAS/SATA Controller
 396. 1014 0412 ServeRAID M5110e SAS/SATA Controller
 397. 1028 1f2d PERC H810 Adapter
 398. 1028 1f30 PERC H710 Embedded
 399. 1028 1f31 PERC H710P Adapter
 400. 1028 1f33 PERC H710P Mini (for blades)
 401. 1028 1f34 PERC H710P Mini (for monolithics)
 402. 1028 1f35 PERC H710 Adapter
 403. 1028 1f37 PERC H710 Mini (for blades)
 404. 1028 1f38 PERC H710 Mini (for monolithics)
 405. 15d9 0690 LSI MegaRAID ROMB
 406. 8086 3510 RMS25PB080 RAID Controller
 407. 8086 3511 RMS25PB040 RAID Controller
 408. 8086 3512 RMT3PB080 RAID Controller
 409. 8086 3513 Integrated RAID Module RMS25CB080
 410. 8086 3514 RMS25CB040 RAID Controller
 411. 8086 351c RMS25PB080N RAID Controller
 412. 8086 351d RMS25CB080N RAID Controller
 413. 8086 9265 RS25DB080 RAID Controller
 414. 8086 9268 RS25AB080 RAID Controller
 415. 8086 9285 RS25NB008 RAID Controller
 416. 8086 9288 RS25SB008 RAID Controller
 417. 005c SAS1064A PCI-X Fusion-MPT SAS
 418. 005d MegaRAID SAS-3 3108 [Invader]
 419. 1000 9361 MegaRAID SAS 9361-8i
 420. 1000 9363 MegaRAID SAS 9361-4i
 421. 1000 9364 MegaRAID SAS 9364-8i
 422. 1000 936a MegaRAID SAS 9364-8i
 423. 1028 1f41 PERC H830 Adapter
 424. 1028 1f42 PERC H730P Adapter
 425. 1028 1f43 PERC H730 Adapter
 426. 1028 1f47 PERC H730P Mini
 427. 1028 1f48 PERC H730P Mini (for blades)
 428. 1028 1f49 PERC H730 Mini
 429. 1028 1f4a PERC H730 Mini (for blades)
 430. 1028 1f4d PERC FD33xS
 431. 1028 1f4f PERC H730P Slim
 432. 1028 1f54 PERC FD33xD
 433. 1028 1fd1 PERC H730P MX
 434. 17aa 1052 ThinkServer RAID 720i
 435. 17aa 1053 ThinkServer RAID 720ix
 436. 1d49 0600 ThinkSystem RAID 730-8i 1GB Cache PCIe 12Gb Adapter
 437. 1d49 0608 ThinkSystem RAID 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 438. 1d49 0609 ThinkSystem RAID 730-8i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 439. 8086 351e RMS3CC080 RAID Controller
 440. 8086 351f RMS3CC040 RAID Controller
 441. 8086 9360 RS3DC080 RAID Controller
 442. 8086 9362 RS3DC040 RAID Controller
 443. 8086 9380 RS3SC008 RAID Controller
 444. 8086 9381 RS3MC044 RAID Controller
 445. 005e SAS1066 PCI-X Fusion-MPT SAS
 446. 005f MegaRAID SAS-3 3008 [Fury]
 447. 1028 1f44 PERC H330 Adapter
 448. 1028 1f4b PERC H330 Mini
 449. 1028 1f4c PERC H330 Mini (for blades)
 450. 1028 1f4d PERC H330 Embedded (for monolithic)
 451. 1054 306a SAS 3004 iMR ROMB
 452. 1d49 04db ServeRAID M1210 SAS/SATA Controller
 453. 1d49 0504 ThinkSystem RAID 520-8i PCIe 12Gb Adapter
 454. 0060 MegaRAID SAS 1078
 455. 1000 1006 MegaRAID SAS 8888ELP
 456. 1000 100a MegaRAID SAS 8708ELP
 457. 1000 100e MegaRAID SAS 8884E
 458. 1000 100f MegaRAID SAS 8708E
 459. 1000 1010 MegaRAID SATA 350-8ELP
 460. 1000 1011 MegaRAID SATA 350-4ELP
 461. 1000 1012 MegaRAID SAS 8704ELP
 462. 1000 1016 MegaRAID SAS 8880EM2
 463. 1014 0363 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 464. 1014 0364 SystemX MegaRAID SAS 8808E
 465. 1014 0365 SystemX MegaRAID SAS 8884E
 466. 1014 0379 SystemX MegaRAID SAS 8880EM2
 467. 1028 1f0a PERC 6/E Adapter RAID Controller
 468. 1028 1f0b PERC 6/i Adapter RAID Controller
 469. 1028 1f0c PERC 6/i Integrated RAID Controller
 470. 1028 1f0d PERC 6/i Integrated RAID Controller
 471. 1028 1f11 CERC 6/i Integrated RAID Controller
 472. 1033 835a MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 473. 1043 824d MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 474. 1170 002f MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 475. 1170 0036 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 476. 15d9 c080 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 477. 17aa 6b7c MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 478. 18a1 0003 LSI MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 479. 8086 1006 RAID Controller SRCSAS28EP
 480. 8086 100a RAID Controller SRCSAS28EV
 481. 8086 1010 RAID Controller SRCSATA28E
 482. 8086 34cc Integrated RAID Controller SROMBSAS28E
 483. 8086 34cd Integrated RAID Controller SROMBSAS28E
 484. 8086 3505 Integrated RAID Controller SROMBSASMP2
 485. 0062 SAS1078 PCI-Express Fusion-MPT SAS
 486. 1000 0062 SAS1078 PCI-Express Fusion-MPT SAS
 487. 0064 SAS2116 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Meteor]
 488. 1000 3030 9200-16e 6Gb/s SAS/SATA PCIe x8 External HBA
 489. 1000 30c0 SAS 9201-16i
 490. 1000 30d0 9201-16e 6Gb/s SAS/SATA PCIe x8 External HBA
 491. 0065 SAS2116 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Meteor]
 492. 006e SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 493. 0070 SAS2004 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Spitfire]
 494. 1000 3010 SAS9211-4i
 495. 1014 040e ServeRAID H1110
 496. 0071 MR SAS HBA 2004
 497. 0072 SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon]
 498. 1000 3040 9210-8i
 499. 1000 3080 9200-8e [LSI SAS 6Gb/s SAS/SATA PCIe x8 External HBA]
 500. 1000 30b0 9200-8e [LSI SAS 6Gb/s SAS/SATA PCIe x8 External HBA]
 501. 1028 1f1c 6Gbps SAS HBA Adapter
 502. 1028 1f1d PERC H200 Adapter
 503. 1028 1f1e PERC H200 Integrated
 504. 1028 1f1f PERC H200 Modular
 505. 1028 1f20 PERC H200 Embedded
 506. 1028 1f22 PERC H200 Internal Tape Adapter
 507. 8086 350f RMS2LL040 RAID Controller
 508. 8086 3700 SSD 910 Series
 509. 0073 MegaRAID SAS 2008 [Falcon]
 510. 1000 9240 MegaRAID SAS 9240-8i
 511. 1000 9241 MegaRAID SAS 9240-4i
 512. 1000 92a0 MegaRAID SAS 9220-8i
 513. 1014 03b1 ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller
 514. 1014 040d ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller
 515. 1028 1f4e PERC H310 Adapter
 516. 1028 1f4f PERC H310 Integrated
 517. 1028 1f50 PERC H310 Mini Blades
 518. 1028 1f51 PERC H310 Mini Monolithics
 519. 1028 1f52 PERC H310 Embedded1
 520. 1028 1f53 PERC H310 Embedded2
 521. 1028 1f54 PERC H310 Reserved
 522. 1028 1f78 PERC H310
 523. 1054 3035 LSI MegaRAID SAS 9240-8i
 524. 1137 0072 2004 iMR ROMB
 525. 1137 0073 2008 ROMB
 526. 1137 00b0 UCSC RAID SAS 2008M-8i
 527. 1137 00b1 UCSC RAID SAS 2008M-8i
 528. 1137 00c2 UCS E-Series Double Wide
 529. 1137 00c3 UCS E-Series Single Wide
 530. 15d9 0400 Supermicro SMC2008-iMR
 531. 1734 1177 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)
 532. 17aa 1051 ThinkServer RAID 510i
 533. 8086 350d RMS2AF040 RAID Controller
 534. 8086 9240 RAID Controller RS2WC080
 535. 8086 9241 RAID Controller RS2WC040
 536. 0074 SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator]
 537. 0076 SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator]
 538. 0077 SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator]
 539. 0079 MegaRAID SAS 2108 [Liberator]
 540. 1000 9251 MegaRAID SAS 9260-4ix
 541. 1000 9256 MegaRAID SAS 9260-8ix
 542. 1000 9260 MegaRAID SAS 9260-4i
 543. 1000 9261 MegaRAID SAS 9260-8i
 544. 1000 9262 MegaRAID SAS 9262-8i
 545. 1000 9263 MegaRAID SAS 9261-8i
 546. 1000 9264 MegaRAID SAS 9264-8i
 547. 1000 9267 MegaRAID SAS 9260CV-4i
 548. 1000 9268 MegaRAID SAS 9260CV-8i
 549. 1000 9275 MegaRAID SAS 9280-8ex
 550. 1000 9276 MR9260-16i
 551. 1000 9280 MegaRAID SAS 9280-8e
 552. 1000 9281 MegaRAID SAS 9281-8E
 553. 1000 9282 MegaRAID SAS 9280-4i4e
 554. 1000 9290 MegaRAID SAS 9280DE-24i4e
 555. 1014 03b2 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
 556. 1014 03b3 ServeRAID M5025 SAS/SATA Controller
 557. 1028 1f15 PERC H800 Adapter
 558. 1028 1f16 PERC H700 Adapter
 559. 1028 1f17 PERC H700 Integrated
 560. 1028 1f18 PERC H700 Modular
 561. 1028 1f1a PERC H800 Proto Adapter
 562. 1028 1f1b PERC H700 Integrated
 563. 1043 8480 PIKE-2108 16PD
 564. 1734 1176 RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616)
 565. 1734 1177 RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607)
 566. 8086 350b RMS2MH080 RAID Controller
 567. 8086 9256 MegaRAID SAS 9260DE-8i RS2BL080DE
 568. 8086 9260 RAID Controller RS2BL040
 569. 8086 9261 RAID Controller RS2BL080
 570. 8086 9264 RAID Controller RT3WB080 Warm Beach (Caster Lite)
 571. 8086 9267 RAID Controller RS2VB040
 572. 8086 9268 RAID Controller RS2VB080
 573. 8086 9275 RAID Controller RS2PI008DE
 574. 8086 9276 RAID Controller RS2WG160
 575. 8086 9280 RAID Controller RS2PI008
 576. 8086 9282 RAID Controller RS2MB044
 577. 8086 9290 RAID Controller RS2SG244
 578. 007c MegaRAID SAS 1078DE
 579. 1014 0395 ServeRAID-AR10is SAS/SATA Controller
 580. 007e SSS6200 PCI-Express Flash SSD
 581. 1000 0504 Nytro NWD-BLP4-800
 582. 1000 0507 Nytro NWD-BLP4-1600
 583. 1000 0581 Nytro NWD-BLP4-400
 584. 1000 100d Nytro NWD-BFH6-1200
 585. 1000 100e Nytro NWD-BFH8-1600
 586. 1000 107e Nytro NWD-BFH8-3200
 587. 1000 1310 Nytro XP6302-8B1536
 588. 1000 1311 Nytro XP6302-8B2048
 589. 1000 1314 Nytro XP6302-8B4096
 590. 1000 150c Nytro XP6210-4A2048
 591. 1000 150f Nytro XP6210-4B2048
 592. 1000 160b Nytro XP6209-4A1024
 593. 1000 1613 Nytro XP6209-4B2048
 594. 108e 050a Nytro ELP4x200_4d_n
 595. 108e 0581 Nytro ELP4x100_4d_n
 596. 0080 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 597. 0081 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 598. 0082 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 599. 0083 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 600. 0084 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 601. 0085 SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 602. 0086 SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 603. 15d9 0690 Onboard MegaRAID SAS2208 [Thunderbolt]
 604. 15d9 0691 Onboard SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 605. 0087 SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 606. 1000 3020 9207-8i SAS2.1 HBA
 607. 1000 3030 SAS9207-4i4e
 608. 1000 3040 9207-8e SAS2.1 HBA
 609. 1000 3050 SAS9217-8i
 610. 1000 3060 SAS9217-4i4e
 611. 1014 0472 N2125 External Host Bus Adapter
 612. 1590 0041 H220i
 613. 1590 0042 H221 / 9207-8e
 614. 1590 0044 H220i
 615. 8086 3000 RS25GB008 RAID Controller
 616. 8086 3060 RS25FB044 RAID Controller
 617. 8086 3516 RMS25JB080 RAID Controller
 618. 8086 3517 RMS25JB040 RAID Controller
 619. 8086 3518 RMS25KB080 RAID Controller
 620. 8086 3519 RMS25KB040 RAID Controller
 621. 8086 351a RMS25LB040 RAID Controller
 622. 8086 351b RMS25LB080 RAID Controller
 623. 008f 53c875J
 624. 1092 8000 FirePort 40 SCSI Controller
 625. 1092 8760 FirePort 40 Dual SCSI Host Adapter
 626. 0090 SAS3108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 627. 0091 SAS3108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 628. 0094 SAS3108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 629. 0095 SAS3108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 630. 0096 SAS3004 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 631. 0097 SAS3008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 632. 1000 3090 SAS9311-8i
 633. 1000 30a0 SAS9300-8e
 634. 1000 30e0 SAS9300-8i
 635. 1000 3130 SAS 9300-16i
 636. 1028 1f45 HBA330 Adapter
 637. 1028 1f46 12Gbps HBA
 638. 1028 1f53 HBA330 Mini
 639. 1028 1fd2 HBA330 MX
 640. 1028 1fd3 HBA330 MMZ
 641. # Supermicro AOC-S3008L-L8e uses 0808 for their SAS3008 SAS controller
 642. 15d9 0808 AOC-S3008L-L8e
 643. 1bd4 000b 12G SAS3008IR
 644. 1bd4 000c 12G SAS3008IT
 645. 1bd4 0011 Inspur 12Gb 8i-3008 IT SAS HBA
 646. 00ab SAS3516 Fusion-MPT Tri-Mode RAID On Chip (ROC)
 647. # 8 Internal and 8 External port channel 9400 HBA
 648. 1000 3040 HBA 9400-8i8e
 649. 8086 3530 Integrated RAID Module RMSP3JD160J
 650. 00ac SAS3416 Fusion-MPT Tri-Mode I/O Controller Chip (IOC)
 651. # Channel 16 internal port HBA
 652. 1000 3000 HBA 9400-16i
 653. # Channel 16 external port HBA
 654. 1000 3020 HBA 9400-16e
 655. 1028 1fe3 HBA345 Adapter
 656. 1028 1fe4 HBA345 Front
 657. 1d49 0201 ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 658. 1d49 0203 ThinkSystem 430-16e SAS/SATA 12Gb HBA
 659. 8086 3000 RAID Controller RSP3QD160J
 660. 8086 3020 RAID Controller RSP3GD016J
 661. 00ae SAS3508 Fusion-MPT Tri-Mode RAID On Chip (ROC)
 662. 00af SAS3408 Fusion-MPT Tri-Mode I/O Controller Chip (IOC)
 663. 1000 3010 HBA 9400-8i
 664. # 9400 Channel 8 external port HBA
 665. 1000 3030 HBA 9400-8e
 666. 1d49 0200 ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb HBA
 667. 1d49 0202 ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA
 668. 1d49 0204 ThinkSystem 430-8i SAS/SATA 12Gb Dense HBA
 669. 00be SAS3504 Fusion-MPT Tri-Mode RAID On Chip (ROC)
 670. 00bf SAS3404 Fusion-MPT Tri-Mode I/O Controller Chip (IOC)
 671. 00c0 SAS3324 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 672. 00c1 SAS3324 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 673. 00c2 SAS3324 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 674. 00c3 SAS3324 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 675. 00c4 SAS3224 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 676. 00c5 SAS3316 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 677. 00c6 SAS3316 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 678. 00c7 SAS3316 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 679. 00c8 SAS3316 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 680. 00c9 SAS3216 PCI-Express Fusion-MPT SAS-3
 681. 00ce MegaRAID SAS-3 3316 [Intruder]
 682. 1000 9371 MegaRAID SAS 9361-16i
 683. 1000 9390 MegaRAID SAS 9380-8i8e
 684. 00cf MegaRAID SAS-3 3324 [Intruder]
 685. 1000 9370 MegaRAID SAS 9361-24i
 686. 00d0 SAS3716 Fusion-MPT Tri-Mode RAID Controller Chip (ROC)
 687. # 9405W 16 internal port channel HBA
 688. 1000 3050 HBA 9405W-16i
 689. # 9405W 8 internal and 8 external port channel HBA
 690. 1000 3070 HBA 9405W-8i8e
 691. 00d1 SAS3616 Fusion-MPT Tri-Mode I/O Controller Chip (IOC)
 692. # 9405W 16 external port Channel HBA
 693. 1000 3080 HBA 9405W-16e
 694. # 9405W 16 internal port Channel HBA
 695. 1000 3090 HBA 9405W-16i
 696. 00d3 MegaRAID Tri-Mode SAS3716W
 697. 00e0 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Unsupported SAS39xx
 698. 00e1 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe SAS39xx
 699. 00e2 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx
 700. 00e3 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Unsupported SAS39xx
 701. 00e4 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Unsupported SAS38xx
 702. # Invalid part
 703. 1028 200b HBA355i Adapter Invalid
 704. # Invalid part
 705. 1028 200c HBA355i Front Invalid
 706. # Invalid part
 707. 1028 200d HBA355e Adapter Invalid
 708. # Invalid part
 709. 1028 200e HBA350i MX Invalid
 710. # Soft Secure
 711. 00e5 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe SAS38xx
 712. # Soft Secure
 713. 1028 200b HBA355i Adapter
 714. # Soft Secure
 715. 1028 200c HBA355i Front
 716. # Soft Secure
 717. 1028 200d HBA355e Adapter
 718. # Soft Secure
 719. 1028 200e HBA350i MX
 720. 1d49 0205 ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
 721. 1d49 0206 ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 722. 00e6 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Secure SAS38xx
 723. 1028 200b HBA355i Adapter
 724. 1028 200c HBA355i Front
 725. 1028 200d HBA355e Adapter
 726. 1028 200e HBA355i MX
 727. 1d49 0205 ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
 728. 1d49 0206 ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 729. 00e7 Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Unsupported SAS38xx
 730. # Tampered part
 731. 1028 200b HBA355i Adapter Tampered
 732. # Tampered part
 733. 1028 200c HBA355i Front Tampered
 734. # Tampered part
 735. 1028 200d HBA355e Adapter Tampered
 736. # Tampered part
 737. 1028 200e HBA350i MX Tampered
 738. 02b0 Virtual Endpoint on PCIe Switch
 739. 1d49 0001 ThinkSystem 1610-4P NVMe Switch Adapter
 740. 1d49 0002 ThinkSystem 810-4P NVMe Switch Adapter
 741. 02b1 Virtual Endpoint on PCIe Switch (9749)
 742. 1d49 0004 ThinkSystem 1610-8P NVMe Switch Adapter
 743. 0407 MegaRAID
 744. 1000 0530 MegaRAID 530 SCSI 320-0X RAID Controller
 745. 1000 0531 MegaRAID 531 SCSI 320-4X RAID Controller
 746. 1000 0532 MegaRAID 532 SCSI 320-2X RAID Controller
 747. 1028 0531 PowerEdge Expandable RAID Controller 4/QC
 748. 1028 0533 PowerEdge Expandable RAID Controller 4/QC
 749. 8086 0530 MegaRAID Intel RAID Controller SRCZCRX
 750. 8086 0532 MegaRAID Intel RAID Controller SRCU42X
 751. 0408 MegaRAID
 752. 1000 0001 MegaRAID SCSI 320-1E RAID Controller
 753. 1000 0002 MegaRAID SCSI 320-2E RAID Controller
 754. 1025 004d MegaRAID ACER ROMB-2E RAID Controller
 755. 1028 0001 PowerEdge RAID Controller PERC4e/SC
 756. 1028 0002 PowerEdge RAID Controller PERC4e/DC
 757. 1028 0012 PowerEdge RAID Controller RAC4
 758. 1028 0015 PowerEdge RAID Controller PERC5
 759. 1028 1f03 PowerEdge RAID Controller PERC5
 760. 1734 1065 FSC MegaRAID PCI Express ROMB
 761. 8086 0002 MegaRAID Intel RAID Controller SRCU42E
 762. 8086 3449 MegaRAID Intel RAID Controller SROMBU
 763. 0409 MegaRAID
 764. 1000 3004 MegaRAID SATA 300-4X RAID Controller
 765. 1000 3008 MegaRAID SATA 300-8X RAID Controller
 766. 8086 3008 MegaRAID RAID Controller SRCS28X
 767. 8086 3431 MegaRAID RAID Controller Alief SROMBU42E
 768. 8086 3499 MegaRAID RAID Controller Harwich SROMBU42E
 769. 0411 MegaRAID SAS 1068
 770. 1000 1001 MegaRAID SAS 8408E
 771. 1000 1002 MegaRAID SAS 8480E
 772. 1000 1003 MegaRAID SAS 8344ELP
 773. 1000 1004 MegaRAID SAS 8308ELP
 774. 1000 1008 MegaRAID SAS 84016E
 775. 1000 100c MegaRAID SATA 300-12E
 776. 1000 100d MegaRAID SATA 300-16E
 777. 1000 2004 MegaRAID SATA 300-8ELP
 778. 1000 2005 MegaRAID SATA 300-4ELP
 779. 1033 8287 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 780. 1054 3016 MegaRAID SAS RoMB Server
 781. 1734 1081 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 782. 1734 10a3 MegaRAID SAS PCI Express ROMB
 783. 8086 1001 RAID Controller SRCSAS18E
 784. 8086 1003 RAID Controller SRCSAS144E
 785. 8086 3500 SROMBSAS18E RAID Controller
 786. 8086 3501 SROMBSAS18E RAID Controller
 787. 8086 3504 SROMBSAS18E RAID Controller
 788. 0413 MegaRAID SAS 1068 [Verde ZCR]
 789. 1000 1005 MegaRAID SAS 8300XLP
 790. 0621 FC909 Fibre Channel Adapter
 791. 0622 FC929 Fibre Channel Adapter
 792. 1000 1020 44929 O Dual Fibre Channel card
 793. 0623 FC929 LAN
 794. 0624 FC919 Fibre Channel Adapter
 795. 0625 FC919 LAN
 796. 0626 FC929X Fibre Channel Adapter
 797. 1000 1010 7202-XP-LC Dual Fibre Channel card
 798. 0627 FC929X LAN
 799. 0628 FC919X Fibre Channel Adapter
 800. 0629 FC919X LAN
 801. 0640 FC949X Fibre Channel Adapter
 802. 0642 FC939X Fibre Channel Adapter
 803. 0646 FC949ES Fibre Channel Adapter
 804. 0701 83C885 NT50 DigitalScape Fast Ethernet
 805. 0702 Yellowfin G-NIC gigabit ethernet
 806. 1318 0000 PEI100X
 807. 0804 SA2010
 808. 0805 SA2010ZC
 809. 0806 SA2020
 810. 0807 SA2020ZC
 811. 0901 61C102
 812. 1000 63C815
 813. 10e0 MegaRAID 12GSAS/PCIe Unsupported SAS39xx
 814. 1028 1ae0 PERC H755 Adapter - Invalid Device
 815. 1028 1ae1 PERC H755 Front - Invalid Device
 816. 1028 1ae2 PERC H755N Front - Invalid Device
 817. 1028 1ae3 PERC H755 MX - Invalid Device
 818. 10e1 MegaRAID 12GSAS/PCIe SAS39xx
 819. 1028 1ae0 PERC H755 Adapter
 820. 1028 1ae1 PERC H755 Front
 821. 1028 1ae2 PERC H755N Front
 822. 1028 1ae3 PERC H755 MX
 823. 1d49 060a ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 824. 1d49 060b ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 825. 1d49 060c ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 826. 1d49 060d ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 827. 1d49 060e ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 828. 1d49 060f ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 829. 10e2 MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS39xx
 830. 1028 1ae0 PERC H755 Adapter
 831. 1028 1ae1 PERC H755 Front
 832. 1028 1ae2 PERC H755N Front
 833. 1028 1ae3 PERC H755 MX
 834. 1d49 060a ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 835. 1d49 060b ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 836. 1d49 060c ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 837. 1d49 060d ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 838. 1d49 060e ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 839. 1d49 060f ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 840. 10e3 MegaRAID 12GSAS/PCIe Unsupported SAS39xx
 841. 1028 1ae0 PERC H755 Adapter - Tampered Device
 842. 1028 1ae1 PERC H755 Front - Tampered Device
 843. 1028 1ae2 PERC H755N Front - Tampered Device
 844. 1028 1ae3 PERC H755 MX - Tampered Device
 845. 10e4 MegaRAID 12GSAS/PCIe Unsupported SAS38xx
 846. 10e5 MegaRAID 12GSAS/PCIe SAS38xx
 847. 10e6 MegaRAID 12GSAS/PCIe Secure SAS38xx
 848. 10e7 MegaRAID 12GSAS/PCIe Unsupported SAS38xx
 849. 1960 MegaRAID
 850. 1000 0518 MegaRAID 518 SCSI 320-2 Controller
 851. 1000 0520 MegaRAID 520 SCSI 320-1 Controller
 852. 1000 0522 MegaRAID 522 i4 133 RAID Controller
 853. 1000 0523 MegaRAID SATA 150-6 RAID Controller
 854. 1000 4523 MegaRAID SATA 150-4 RAID Controller
 855. 1000 a520 MegaRAID ZCR SCSI 320-0 Controller
 856. 1028 0518 MegaRAID 518 DELL PERC 4/DC RAID Controller
 857. 1028 0520 MegaRAID 520 DELL PERC 4/SC RAID Controller
 858. 1028 0531 PowerEdge Expandable RAID Controller 4/QC
 859. 1028 0533 PowerEdge Expandable RAID Controller 4/QC
 860. 8086 0520 MegaRAID RAID Controller SRCU41L
 861. 8086 0523 MegaRAID RAID Controller SRCS16
 862. 3050 SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2
 863. 6001 DX1 Multiformat Broadcast HD/SD Encoder/Decoder
 864. 1001 Kolter Electronic
 865. 0010 PCI 1616 Measurement card with 32 digital I/O lines
 866. 0011 OPTO-PCI Opto-Isolated digital I/O board
 867. 0012 PCI-AD/DA Analogue I/O board
 868. 0013 PCI-OPTO-RELAIS Digital I/O board with relay outputs
 869. 0014 PCI-Counter/Timer Counter Timer board
 870. 0015 PCI-DAC416 Analogue output board
 871. 0016 PCI-MFB Analogue I/O board
 872. 0017 PROTO-3 PCI Prototyping board
 873. 9100 INI-9100/9100W SCSI Host
 874. # nee ATI Technologies, Inc.
 875. 1002 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
 876. 1304 Kaveri
 877. 1305 Kaveri
 878. 1306 Kaveri
 879. 1307 Kaveri
 880. 1308 Kaveri HDMI/DP Audio Controller
 881. 1309 Kaveri [Radeon R6/R7 Graphics]
 882. 130a Kaveri [Radeon R6 Graphics]
 883. 130b Kaveri [Radeon R4 Graphics]
 884. 130c Kaveri [Radeon R7 Graphics]
 885. 130d Kaveri [Radeon R6 Graphics]
 886. 130e Kaveri [Radeon R5 Graphics]
 887. 130f Kaveri [Radeon R7 Graphics]
 888. 1310 Kaveri
 889. 1311 Kaveri
 890. 1312 Kaveri
 891. 1313 Kaveri [Radeon R7 Graphics]
 892. 1314 Wrestler HDMI Audio
 893. 174b 1001 PURE Fusion Mini
 894. 1315 Kaveri [Radeon R5 Graphics]
 895. 1316 Kaveri [Radeon R5 Graphics]
 896. 1317 Kaveri
 897. 1318 Kaveri [Radeon R5 Graphics]
 898. 131b Kaveri [Radeon R4 Graphics]
 899. 131c Kaveri [Radeon R7 Graphics]
 900. 131d Kaveri [Radeon R6 Graphics]
 901. 13e9 Ariel
 902. 1478 Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch
 903. 1479 Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch
 904. 154c Kryptos
 905. 154e Garfield
 906. 1551 Arlene
 907. 1552 Pooky
 908. 1561 Anubis
 909. 15d8 Picasso
 910. 103c 8615 Pavilion Laptop 15-cw1xxx
 911. 15dd Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
 912. 103c 83c6 Radeon Vega 8