iwinfo_nl80211.c 81 KB


 1. /*
 2. * iwinfo - Wireless Information Library - NL80211 Backend
 3. *
 4. * Copyright (C) 2010-2013 Jo-Philipp Wich <xm@subsignal.org>
 5. *
 6. * The iwinfo library is free software: you can redistribute it and/or
 7. * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
 8. * as published by the Free Software Foundation.
 9. *
 10. * The iwinfo library is distributed in the hope that it will be useful,
 11. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 13. * See the GNU General Public License for more details.
 14. *
 15. * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 16. * with the iwinfo library. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.
 17. *
 18. * The signal handling code is derived from the official madwifi tools,
 19. * wlanconfig.c in particular. The encryption property handling was
 20. * inspired by the hostapd madwifi driver.
 21. *
 22. * Parts of this code are derived from the Linux iw utility.
 23. */
 24. #include <limits.h>
 25. #include <glob.h>
 26. #include <fnmatch.h>
 27. #include <stdarg.h>
 28. #include <stdlib.h>
 29. #include "iwinfo_nl80211.h"
 30. #define min(x, y) ((x) < (y)) ? (x) : (y)
 31. #define BIT(x) (1ULL<<(x))
 32. static struct nl80211_state *nls = NULL;
 33. static void nl80211_close(void)
 34. {
 35. if (nls)
 36. {
 37. if (nls->nlctrl)
 38. genl_family_put(nls->nlctrl);
 39. if (nls->nl80211)
 40. genl_family_put(nls->nl80211);
 41. if (nls->nl_sock)
 42. nl_socket_free(nls->nl_sock);
 43. if (nls->nl_cache)
 44. nl_cache_free(nls->nl_cache);
 45. free(nls);
 46. nls = NULL;
 47. }
 48. }
 49. static int nl80211_init(void)
 50. {
 51. int err, fd;
 52. if (!nls)
 53. {
 54. nls = malloc(sizeof(struct nl80211_state));
 55. if (!nls) {
 56. err = -ENOMEM;
 57. goto err;
 58. }
 59. memset(nls, 0, sizeof(*nls));
 60. nls->nl_sock = nl_socket_alloc();
 61. if (!nls->nl_sock) {
 62. err = -ENOMEM;
 63. goto err;
 64. }
 65. if (genl_connect(nls->nl_sock)) {
 66. err = -ENOLINK;
 67. goto err;
 68. }
 69. fd = nl_socket_get_fd(nls->nl_sock);
 70. if (fcntl(fd, F_SETFD, fcntl(fd, F_GETFD) | FD_CLOEXEC) < 0) {
 71. err = -EINVAL;
 72. goto err;
 73. }
 74. if (genl_ctrl_alloc_cache(nls->nl_sock, &nls->nl_cache)) {
 75. err = -ENOMEM;
 76. goto err;
 77. }
 78. nls->nl80211 = genl_ctrl_search_by_name(nls->nl_cache, "nl80211");
 79. if (!nls->nl80211) {
 80. err = -ENOENT;
 81. goto err;
 82. }
 83. nls->nlctrl = genl_ctrl_search_by_name(nls->nl_cache, "nlctrl");
 84. if (!nls->nlctrl) {
 85. err = -ENOENT;
 86. goto err;
 87. }
 88. }
 89. return 0;
 90. err:
 91. nl80211_close();
 92. return err;
 93. }
 94. static int nl80211_readint(const char *path)
 95. {
 96. int fd;
 97. int rv = -1;
 98. char buffer[16];
 99. if ((fd = open(path, O_RDONLY)) > -1)
 100. {
 101. if (read(fd, buffer, sizeof(buffer)) > 0)
 102. rv = atoi(buffer);
 103. close(fd);
 104. }
 105. return rv;
 106. }
 107. static int nl80211_readstr(const char *path, char *buffer, int length)
 108. {
 109. int fd;
 110. int rv = -1;
 111. if ((fd = open(path, O_RDONLY)) > -1)
 112. {
 113. if ((rv = read(fd, buffer, length - 1)) > 0)
 114. {
 115. if (buffer[rv - 1] == '\n')
 116. rv--;
 117. buffer[rv] = 0;
 118. }
 119. close(fd);
 120. }
 121. return rv;
 122. }
 123. static int nl80211_msg_error(struct sockaddr_nl *nla,
 124. struct nlmsgerr *err, void *arg)
 125. {
 126. int *ret = arg;
 127. *ret = err->error;
 128. return NL_STOP;
 129. }
 130. static int nl80211_msg_finish(struct nl_msg *msg, void *arg)
 131. {
 132. int *ret = arg;
 133. *ret = 0;
 134. return NL_SKIP;
 135. }
 136. static int nl80211_msg_ack(struct nl_msg *msg, void *arg)
 137. {
 138. int *ret = arg;
 139. *ret = 0;
 140. return NL_STOP;
 141. }
 142. static int nl80211_msg_response(struct nl_msg *msg, void *arg)
 143. {
 144. return NL_SKIP;
 145. }
 146. static void nl80211_free(struct nl80211_msg_conveyor *cv)
 147. {
 148. if (cv)
 149. {
 150. if (cv->cb)
 151. nl_cb_put(cv->cb);
 152. if (cv->msg)
 153. nlmsg_free(cv->msg);
 154. cv->cb = NULL;
 155. cv->msg = NULL;
 156. }
 157. }
 158. static struct nl80211_msg_conveyor * nl80211_new(struct genl_family *family,
 159. int cmd, int flags)
 160. {
 161. static struct nl80211_msg_conveyor cv;
 162. struct nl_msg *req = NULL;
 163. struct nl_cb *cb = NULL;
 164. req = nlmsg_alloc();
 165. if (!req)
 166. goto err;
 167. cb = nl_cb_alloc(NL_CB_DEFAULT);
 168. if (!cb)
 169. goto err;
 170. genlmsg_put(req, 0, 0, genl_family_get_id(family), 0, flags, cmd, 0);
 171. cv.msg = req;
 172. cv.cb = cb;
 173. return &cv;
 174. err:
 175. if (req)
 176. nlmsg_free(req);
 177. return NULL;
 178. }
 179. static struct nl80211_msg_conveyor * nl80211_ctl(int cmd, int flags)
 180. {
 181. if (nl80211_init() < 0)
 182. return NULL;
 183. return nl80211_new(nls->nlctrl, cmd, flags);
 184. }
 185. static const char *nl80211_phy_path_str(const char *phyname)
 186. {
 187. static char path[PATH_MAX];
 188. const char *prefix = "/sys/devices/";
 189. int prefix_len = strlen(prefix);
 190. int buf_len, offset;
 191. struct dirent *e;
 192. char buf[128], *link;
 193. int phy_id;
 194. int seq = 0;
 195. DIR *d;
 196. if (strncmp(phyname, "phy", 3) != 0)
 197. return NULL;
 198. phy_id = atoi(phyname + 3);
 199. buf_len = snprintf(buf, sizeof(buf), "/sys/class/ieee80211/%s/device", phyname);
 200. link = realpath(buf, path);
 201. if (!link)
 202. return NULL;
 203. if (strncmp(link, prefix, prefix_len) != 0)
 204. return NULL;
 205. link += prefix_len;
 206. prefix = "platform/";
 207. prefix_len = strlen(prefix);
 208. if (!strncmp(link, prefix, prefix_len) && strstr(link, "/pci"))
 209. link += prefix_len;
 210. snprintf(buf + buf_len, sizeof(buf) - buf_len, "/ieee80211");
 211. d = opendir(buf);
 212. if (!d)
 213. return link;
 214. while ((e = readdir(d)) != NULL) {
 215. int cur_id;
 216. if (strncmp(e->d_name, "phy", 3) != 0)
 217. continue;
 218. cur_id = atoi(e->d_name + 3);
 219. if (cur_id >= phy_id)
 220. continue;
 221. seq++;
 222. }
 223. closedir(d);
 224. if (!seq)
 225. return link;
 226. offset = link - path + strlen(link);
 227. snprintf(path + offset, sizeof(path) - offset, "+%d", seq);
 228. return link;
 229. }
 230. static int nl80211_phy_idx_from_path(const char *path)
 231. {
 232. char buf[128];
 233. struct dirent *e;
 234. const char *cur_path;
 235. int idx = -1;
 236. DIR *d;
 237. if (!path)
 238. return -1;
 239. d = opendir("/sys/class/ieee80211");
 240. if (!d)
 241. return -1;
 242. while ((e = readdir(d)) != NULL) {
 243. cur_path = nl80211_phy_path_str(e->d_name);
 244. if (!cur_path)
 245. continue;
 246. if (strcmp(cur_path, path) != 0)
 247. continue;
 248. snprintf(buf, sizeof(buf), "/sys/class/ieee80211/%s/index", e->d_name);
 249. idx = nl80211_readint(buf);
 250. if (idx >= 0)
 251. break;
 252. }
 253. closedir(d);
 254. return idx;
 255. }
 256. static int nl80211_phy_idx_from_macaddr(const char *opt)
 257. {
 258. char buf[128];
 259. int i, idx = -1;
 260. glob_t gl;
 261. if (!opt)
 262. return -1;
 263. snprintf(buf, sizeof(buf), "/sys/class/ieee80211/*"); /**/
 264. if (glob(buf, 0, NULL, &gl))
 265. return -1;
 266. for (i = 0; i < gl.gl_pathc; i++)
 267. {
 268. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/macaddress", gl.gl_pathv[i]);
 269. if (nl80211_readstr(buf, buf, sizeof(buf)) <= 0)
 270. continue;
 271. if (fnmatch(opt, buf, FNM_CASEFOLD))
 272. continue;
 273. snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/index", gl.gl_pathv[i]);
 274. if ((idx = nl80211_readint(buf)) > -1)
 275. break;
 276. }
 277. globfree(&gl);
 278. return idx;
 279. }
 280. static int nl80211_phy_idx_from_phy(const char *opt)
 281. {
 282. char buf[128];
 283. if (!opt)
 284. return -1;
 285. snprintf(buf, sizeof(buf), "/sys/class/ieee80211/%s/index", opt);
 286. return nl80211_readint(buf);
 287. }
 288. static int nl80211_phy_idx_from_uci(const char *name)
 289. {
 290. struct uci_section *s;
 291. const char *opt;
 292. int idx = -1;
 293. s = iwinfo_uci_get_radio(name, "mac80211");
 294. if (!s)
 295. goto out;
 296. opt = uci_lookup_option_string(uci_ctx, s, "path");
 297. idx = nl80211_phy_idx_from_path(opt);
 298. if (idx >= 0)
 299. goto out;
 300. opt = uci_lookup_option_string(uci_ctx, s, "macaddr");
 301. idx = nl80211_phy_idx_from_macaddr(opt);
 302. if (idx >= 0)
 303. goto out;
 304. opt = uci_lookup_option_string(uci_ctx, s, "phy");
 305. idx = nl80211_phy_idx_from_phy(opt);
 306. out:
 307. iwinfo_uci_free();
 308. return idx;
 309. }
 310. static struct nl80211_msg_conveyor * nl80211_msg(const char *ifname,
 311. int cmd, int flags)
 312. {
 313. int ifidx = -1, phyidx = -1;
 314. struct nl80211_msg_conveyor *cv;
 315. if (ifname == NULL)
 316. return NULL;
 317. if (nl80211_init() < 0)
 318. return NULL;
 319. if (!strncmp(ifname, "phy", 3))
 320. phyidx = atoi(&ifname[3]);
 321. else if (!strncmp(ifname, "radio", 5))
 322. phyidx = nl80211_phy_idx_from_uci(ifname);
 323. if (!strncmp(ifname, "mon.", 4))
 324. ifidx = if_nametoindex(&ifname[4]);
 325. else
 326. ifidx = if_nametoindex(ifname);
 327. /* Valid ifidx must be greater than 0 */
 328. if ((ifidx <= 0) && (phyidx < 0))
 329. return NULL;
 330. cv = nl80211_new(nls->nl80211, cmd, flags);
 331. if (!cv)
 332. return NULL;
 333. if (ifidx > 0)
 334. NLA_PUT_U32(cv->msg, NL80211_ATTR_IFINDEX, ifidx);
 335. else if (phyidx > -1)
 336. NLA_PUT_U32(cv->msg, NL80211_ATTR_WIPHY, phyidx);
 337. return cv;
 338. nla_put_failure:
 339. nl80211_free(cv);
 340. return NULL;
 341. }
 342. static int nl80211_send(struct nl80211_msg_conveyor *cv,
 343. int (*cb_func)(struct nl_msg *, void *),
 344. void *cb_arg)
 345. {
 346. static struct nl80211_msg_conveyor rcv;
 347. int err;
 348. if (cb_func)
 349. nl_cb_set(cv->cb, NL_CB_VALID, NL_CB_CUSTOM, cb_func, cb_arg);
 350. else
 351. nl_cb_set(cv->cb, NL_CB_VALID, NL_CB_CUSTOM, nl80211_msg_response, &rcv);
 352. err = nl_send_auto_complete(nls->nl_sock, cv->msg);
 353. if (err < 0)
 354. goto out;
 355. err = 1;
 356. nl_cb_err(cv->cb, NL_CB_CUSTOM, nl80211_msg_error, &err);
 357. nl_cb_set(cv->cb, NL_CB_FINISH, NL_CB_CUSTOM, nl80211_msg_finish, &err);
 358. nl_cb_set(cv->cb, NL_CB_ACK, NL_CB_CUSTOM, nl80211_msg_ack, &err);
 359. while (err > 0)
 360. nl_recvmsgs(nls->nl_sock, cv->cb);
 361. out:
 362. nl80211_free(cv);
 363. return err;
 364. }
 365. static int nl80211_request(const char *ifname, int cmd, int flags,
 366. int (*cb_func)(struct nl_msg *, void *),
 367. void *cb_arg)
 368. {
 369. struct nl80211_msg_conveyor *cv;
 370. cv = nl80211_msg(ifname, cmd, flags);
 371. if (!cv)
 372. return -ENOMEM;
 373. return nl80211_send(cv, cb_func, cb_arg);
 374. }
 375. static struct nlattr ** nl80211_parse(struct nl_msg *msg)
 376. {
 377. struct genlmsghdr *gnlh = nlmsg_data(nlmsg_hdr(msg));
 378. static struct nlattr *attr[NL80211_ATTR_MAX + 1];
 379. nla_parse(attr, NL80211_ATTR_MAX, genlmsg_attrdata(gnlh, 0),
 380. genlmsg_attrlen(gnlh, 0), NULL);
 381. return attr;
 382. }
 383. static int nl80211_get_protocol_features_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 384. {
 385. uint32_t *features = arg;
 386. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 387. if (attr[NL80211_ATTR_PROTOCOL_FEATURES])
 388. *features = nla_get_u32(attr[NL80211_ATTR_PROTOCOL_FEATURES]);
 389. return NL_SKIP;
 390. }
 391. static int nl80211_get_protocol_features(const char *ifname)
 392. {
 393. struct nl80211_msg_conveyor *req;
 394. uint32_t features = 0;
 395. req = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_GET_PROTOCOL_FEATURES, 0);
 396. if (req) {
 397. nl80211_send(req, nl80211_get_protocol_features_cb, &features);
 398. nl80211_free(req);
 399. }
 400. return features;
 401. }
 402. static int nl80211_subscribe_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 403. {
 404. struct nl80211_group_conveyor *cv = arg;
 405. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 406. struct nlattr *mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_MAX + 1];
 407. struct nlattr *mgrp;
 408. int mgrpidx;
 409. if (!attr[CTRL_ATTR_MCAST_GROUPS])
 410. return NL_SKIP;
 411. nla_for_each_nested(mgrp, attr[CTRL_ATTR_MCAST_GROUPS], mgrpidx)
 412. {
 413. nla_parse(mgrpinfo, CTRL_ATTR_MCAST_GRP_MAX,
 414. nla_data(mgrp), nla_len(mgrp), NULL);
 415. if (mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_ID] &&
 416. mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_NAME] &&
 417. !strncmp(nla_data(mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_NAME]),
 418. cv->name, nla_len(mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_NAME])))
 419. {
 420. cv->id = nla_get_u32(mgrpinfo[CTRL_ATTR_MCAST_GRP_ID]);
 421. break;
 422. }
 423. }
 424. return NL_SKIP;
 425. }
 426. static int nl80211_subscribe(const char *family, const char *group)
 427. {
 428. struct nl80211_group_conveyor cv = { .name = group, .id = -ENOENT };
 429. struct nl80211_msg_conveyor *req;
 430. int err;
 431. req = nl80211_ctl(CTRL_CMD_GETFAMILY, 0);
 432. if (req)
 433. {
 434. NLA_PUT_STRING(req->msg, CTRL_ATTR_FAMILY_NAME, family);
 435. err = nl80211_send(req, nl80211_subscribe_cb, &cv);
 436. if (err)
 437. return err;
 438. return nl_socket_add_membership(nls->nl_sock, cv.id);
 439. nla_put_failure:
 440. nl80211_free(req);
 441. }
 442. return -ENOMEM;
 443. }
 444. static int nl80211_wait_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 445. {
 446. struct nl80211_event_conveyor *cv = arg;
 447. struct genlmsghdr *gnlh = nlmsg_data(nlmsg_hdr(msg));
 448. if (cv->wait[gnlh->cmd / 32] & (1 << (gnlh->cmd % 32)))
 449. cv->recv = gnlh->cmd;
 450. return NL_SKIP;
 451. }
 452. static int nl80211_wait_seq_check(struct nl_msg *msg, void *arg)
 453. {
 454. return NL_OK;
 455. }
 456. static int __nl80211_wait(const char *family, const char *group, ...)
 457. {
 458. struct nl80211_event_conveyor cv = { };
 459. struct nl_cb *cb;
 460. int err = 0;
 461. int cmd;
 462. va_list ap;
 463. if (nl80211_subscribe(family, group))
 464. return -ENOENT;
 465. cb = nl_cb_alloc(NL_CB_DEFAULT);
 466. if (!cb)
 467. return -ENOMEM;
 468. nl_cb_err(cb, NL_CB_CUSTOM, nl80211_msg_error, &err);
 469. nl_cb_set(cb, NL_CB_SEQ_CHECK, NL_CB_CUSTOM, nl80211_wait_seq_check, NULL);
 470. nl_cb_set(cb, NL_CB_VALID, NL_CB_CUSTOM, nl80211_wait_cb, &cv );
 471. va_start(ap, group);
 472. for (cmd = va_arg(ap, int); cmd != 0; cmd = va_arg(ap, int))
 473. cv.wait[cmd / 32] |= (1 << (cmd % 32));
 474. va_end(ap);
 475. while (!cv.recv && !err)
 476. nl_recvmsgs(nls->nl_sock, cb);
 477. nl_cb_put(cb);
 478. return err;
 479. }
 480. #define nl80211_wait(family, group, ...) \
 481. __nl80211_wait(family, group, __VA_ARGS__, 0)
 482. static int nl80211_freq2channel(int freq)
 483. {
 484. if (freq == 2484)
 485. return 14;
 486. else if (freq < 2484)
 487. return (freq - 2407) / 5;
 488. else if (freq >= 4910 && freq <= 4980)
 489. return (freq - 4000) / 5;
 490. else if(freq >= 56160 + 2160 * 1 && freq <= 56160 + 2160 * 6)
 491. return (freq - 56160) / 2160;
 492. else
 493. return (freq - 5000) / 5;
 494. }
 495. static int nl80211_channel2freq(int channel, const char *band)
 496. {
 497. if (!band || band[0] != 'a')
 498. {
 499. if (channel == 14)
 500. return 2484;
 501. else if (channel < 14)
 502. return (channel * 5) + 2407;
 503. }
 504. else if ( strcmp(band, "ad") == 0)
 505. {
 506. return 56160 + 2160 * channel;
 507. }
 508. else
 509. {
 510. if (channel >= 182 && channel <= 196)
 511. return (channel * 5) + 4000;
 512. else
 513. return (channel * 5) + 5000;
 514. }
 515. return 0;
 516. }
 517. static int nl80211_ifname2phy_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 518. {
 519. char *buf = arg;
 520. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 521. if (attr[NL80211_ATTR_WIPHY_NAME])
 522. memcpy(buf, nla_data(attr[NL80211_ATTR_WIPHY_NAME]),
 523. nla_len(attr[NL80211_ATTR_WIPHY_NAME]));
 524. else
 525. buf[0] = 0;
 526. return NL_SKIP;
 527. }
 528. static char * nl80211_ifname2phy(const char *ifname)
 529. {
 530. static char phy[32] = { 0 };
 531. memset(phy, 0, sizeof(phy));
 532. nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, 0,
 533. nl80211_ifname2phy_cb, phy);
 534. return phy[0] ? phy : NULL;
 535. }
 536. static char * nl80211_phy2ifname(const char *ifname)
 537. {
 538. int ifidx = -1, cifidx = -1, phyidx = -1;
 539. char buffer[64];
 540. static char nif[IFNAMSIZ] = { 0 };
 541. DIR *d;
 542. struct dirent *e;
 543. /* Only accept phy name of the form phy%d or radio%d */
 544. if (!ifname)
 545. return NULL;
 546. else if (!strncmp(ifname, "phy", 3))
 547. phyidx = atoi(&ifname[3]);
 548. else if (!strncmp(ifname, "radio", 5))
 549. phyidx = nl80211_phy_idx_from_uci(ifname);
 550. else
 551. return NULL;
 552. memset(nif, 0, sizeof(nif));
 553. if (phyidx > -1)
 554. {
 555. if ((d = opendir("/sys/class/net")) != NULL)
 556. {
 557. while ((e = readdir(d)) != NULL)
 558. {
 559. snprintf(buffer, sizeof(buffer),
 560. "/sys/class/net/%s/phy80211/index", e->d_name);
 561. if (nl80211_readint(buffer) == phyidx)
 562. {
 563. snprintf(buffer, sizeof(buffer),
 564. "/sys/class/net/%s/ifindex", e->d_name);
 565. if ((cifidx = nl80211_readint(buffer)) >= 0 &&
 566. ((ifidx < 0) || (cifidx < ifidx)))
 567. {
 568. ifidx = cifidx;
 569. strncpy(nif, e->d_name, sizeof(nif) - 1);
 570. }
 571. }
 572. }
 573. closedir(d);
 574. }
 575. }
 576. return nif[0] ? nif : NULL;
 577. }
 578. static int nl80211_get_mode_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 579. {
 580. int *mode = arg;
 581. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 582. const int ifmodes[NL80211_IFTYPE_MAX + 1] = {
 583. IWINFO_OPMODE_UNKNOWN, /* unspecified */
 584. IWINFO_OPMODE_ADHOC, /* IBSS */
 585. IWINFO_OPMODE_CLIENT, /* managed */
 586. IWINFO_OPMODE_MASTER, /* AP */
 587. IWINFO_OPMODE_AP_VLAN, /* AP/VLAN */
 588. IWINFO_OPMODE_WDS, /* WDS */
 589. IWINFO_OPMODE_MONITOR, /* monitor */
 590. IWINFO_OPMODE_MESHPOINT, /* mesh point */
 591. IWINFO_OPMODE_P2P_CLIENT, /* P2P-client */
 592. IWINFO_OPMODE_P2P_GO, /* P2P-GO */
 593. };
 594. if (tb[NL80211_ATTR_IFTYPE])
 595. *mode = ifmodes[nla_get_u32(tb[NL80211_ATTR_IFTYPE])];
 596. return NL_SKIP;
 597. }
 598. static int nl80211_get_mode(const char *ifname, int *buf)
 599. {
 600. char *res;
 601. *buf = IWINFO_OPMODE_UNKNOWN;
 602. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 603. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 604. nl80211_get_mode_cb, buf);
 605. return (*buf == IWINFO_OPMODE_UNKNOWN) ? -1 : 0;
 606. }
 607. static int __nl80211_hostapd_query(const char *ifname, ...)
 608. {
 609. va_list ap, ap_cur;
 610. char *phy, *search, *dest, *key, *val, buf[128];
 611. int len, mode, found = 0, match = 1;
 612. FILE *fp;
 613. if (nl80211_get_mode(ifname, &mode))
 614. return 0;
 615. if (mode != IWINFO_OPMODE_MASTER && mode != IWINFO_OPMODE_AP_VLAN)
 616. return 0;
 617. phy = nl80211_ifname2phy(ifname);
 618. if (!phy)
 619. return 0;
 620. snprintf(buf, sizeof(buf), "/var/run/hostapd-%s.conf", phy);
 621. fp = fopen(buf, "r");
 622. if (!fp)
 623. return 0;
 624. va_start(ap, ifname);
 625. /* clear all destination buffers */
 626. va_copy(ap_cur, ap);
 627. while ((search = va_arg(ap_cur, char *)) != NULL)
 628. {
 629. dest = va_arg(ap_cur, char *);
 630. len = va_arg(ap_cur, int);
 631. memset(dest, 0, len);
 632. }
 633. va_end(ap_cur);
 634. /* iterate applicable lines and copy found values into dest buffers */
 635. while (fgets(buf, sizeof(buf), fp))
 636. {
 637. key = strtok(buf, " =\t\n");
 638. val = strtok(NULL, "\n");
 639. if (!key || !val || !*key || *key == '#')
 640. continue;
 641. if (!strcmp(key, "interface") || !strcmp(key, "bss"))
 642. match = !strcmp(ifname, val);
 643. if (!match)
 644. continue;
 645. va_copy(ap_cur, ap);
 646. while ((search = va_arg(ap_cur, char *)) != NULL)
 647. {
 648. dest = va_arg(ap_cur, char *);
 649. len = va_arg(ap_cur, int);
 650. if (!strcmp(search, key))
 651. {
 652. strncpy(dest, val, len - 1);
 653. found++;
 654. break;
 655. }
 656. }
 657. va_end(ap_cur);
 658. }
 659. fclose(fp);
 660. va_end(ap);
 661. return found;
 662. }
 663. #define nl80211_hostapd_query(ifname, ...) \
 664. __nl80211_hostapd_query(ifname, ##__VA_ARGS__, NULL)
 665. static inline int nl80211_wpactl_recv(int sock, char *buf, int blen)
 666. {
 667. fd_set rfds;
 668. struct timeval tv = { 0, 256000 };
 669. FD_ZERO(&rfds);
 670. FD_SET(sock, &rfds);
 671. memset(buf, 0, blen);
 672. if (select(sock + 1, &rfds, NULL, NULL, &tv) < 0)
 673. return -1;
 674. if (!FD_ISSET(sock, &rfds))
 675. return -1;
 676. return recv(sock, buf, blen - 1, 0);
 677. }
 678. static int nl80211_wpactl_connect(const char *ifname, struct sockaddr_un *local)
 679. {
 680. struct sockaddr_un remote = { 0 };
 681. size_t remote_length, local_length;
 682. int sock = socket(PF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
 683. if (sock < 0)
 684. return sock;
 685. remote.sun_family = AF_UNIX;
 686. remote_length = sizeof(remote.sun_family) +
 687. sprintf(remote.sun_path, "/var/run/wpa_supplicant-%s/%s",
 688. ifname, ifname);
 689. if (fcntl(sock, F_SETFD, fcntl(sock, F_GETFD) | FD_CLOEXEC) < 0)
 690. {
 691. close(sock);
 692. return -1;
 693. }
 694. if (connect(sock, (struct sockaddr *)&remote, remote_length))
 695. {
 696. remote_length = sizeof(remote.sun_family) +
 697. sprintf(remote.sun_path, "/var/run/wpa_supplicant/%s", ifname);
 698. if (connect(sock, (struct sockaddr *)&remote, remote_length))
 699. {
 700. close(sock);
 701. return -1;
 702. }
 703. }
 704. local->sun_family = AF_UNIX;
 705. local_length = sizeof(local->sun_family) +
 706. sprintf(local->sun_path, "/var/run/iwinfo-%s-%d", ifname, getpid());
 707. if (bind(sock, (struct sockaddr *)local, local_length) < 0)
 708. {
 709. close(sock);
 710. return -1;
 711. }
 712. return sock;
 713. }
 714. static int __nl80211_wpactl_query(const char *ifname, ...)
 715. {
 716. va_list ap, ap_cur;
 717. struct sockaddr_un local = { 0 };
 718. int len, mode, found = 0, sock = -1;
 719. char *search, *dest, *key, *val, *line, *pos, buf[512];
 720. if (nl80211_get_mode(ifname, &mode))
 721. return 0;
 722. if (mode != IWINFO_OPMODE_CLIENT &&
 723. mode != IWINFO_OPMODE_ADHOC &&
 724. mode != IWINFO_OPMODE_MESHPOINT)
 725. return 0;
 726. sock = nl80211_wpactl_connect(ifname, &local);
 727. if (sock < 0)
 728. return 0;
 729. va_start(ap, ifname);
 730. /* clear all destination buffers */
 731. va_copy(ap_cur, ap);
 732. while ((search = va_arg(ap_cur, char *)) != NULL)
 733. {
 734. dest = va_arg(ap_cur, char *);
 735. len = va_arg(ap_cur, int);
 736. memset(dest, 0, len);
 737. }
 738. va_end(ap_cur);
 739. send(sock, "STATUS", 6, 0);
 740. while (true)
 741. {
 742. if (nl80211_wpactl_recv(sock, buf, sizeof(buf)) <= 0)
 743. break;
 744. if (buf[0] == '<')
 745. continue;
 746. for (line = strtok_r(buf, "\n", &pos);
 747. line != NULL;
 748. line = strtok_r(NULL, "\n", &pos))
 749. {
 750. key = strtok(line, "=");
 751. val = strtok(NULL, "\n");
 752. if (!key || !val)
 753. continue;
 754. va_copy(ap_cur, ap);
 755. while ((search = va_arg(ap_cur, char *)) != NULL)
 756. {
 757. dest = va_arg(ap_cur, char *);
 758. len = va_arg(ap_cur, int);
 759. if (!strcmp(search, key))
 760. {
 761. strncpy(dest, val, len - 1);
 762. found++;
 763. break;
 764. }
 765. }
 766. va_end(ap_cur);
 767. }
 768. break;
 769. }
 770. va_end(ap);
 771. close(sock);
 772. unlink(local.sun_path);
 773. return found;
 774. }
 775. #define nl80211_wpactl_query(ifname, ...) \
 776. __nl80211_wpactl_query(ifname, ##__VA_ARGS__, NULL)
 777. static char * nl80211_ifadd(const char *ifname)
 778. {
 779. char path[PATH_MAX];
 780. static char nif[IFNAMSIZ] = { 0 };
 781. struct nl80211_msg_conveyor *req;
 782. FILE *sysfs;
 783. req = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_NEW_INTERFACE, 0);
 784. if (req)
 785. {
 786. snprintf(nif, sizeof(nif), "tmp.%s", ifname);
 787. NLA_PUT_STRING(req->msg, NL80211_ATTR_IFNAME, nif);
 788. NLA_PUT_U32(req->msg, NL80211_ATTR_IFTYPE, NL80211_IFTYPE_STATION);
 789. nl80211_send(req, NULL, NULL);
 790. snprintf(path, sizeof(path) - 1,
 791. "/proc/sys/net/ipv6/conf/%s/disable_ipv6", nif);
 792. if ((sysfs = fopen(path, "w")) != NULL)
 793. {
 794. fwrite("0\n", 1, 2, sysfs);
 795. fclose(sysfs);
 796. }
 797. return nif;
 798. nla_put_failure:
 799. nl80211_free(req);
 800. }
 801. return NULL;
 802. }
 803. static void nl80211_ifdel(const char *ifname)
 804. {
 805. struct nl80211_msg_conveyor *req;
 806. int err;
 807. req = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_DEL_INTERFACE, 0);
 808. if (req)
 809. {
 810. NLA_PUT_STRING(req->msg, NL80211_ATTR_IFNAME, ifname);
 811. nl80211_send(req, NULL, NULL);
 812. return;
 813. nla_put_failure:
 814. nl80211_free(req);
 815. }
 816. }
 817. static void nl80211_hostapd_hup(const char *ifname)
 818. {
 819. int fd, pid = 0;
 820. char buf[32];
 821. char *phy = nl80211_ifname2phy(ifname);
 822. if (phy)
 823. {
 824. snprintf(buf, sizeof(buf), "/var/run/wifi-%s.pid", phy);
 825. if ((fd = open(buf, O_RDONLY)) >= 0)
 826. {
 827. if (read(fd, buf, sizeof(buf)) > 0)
 828. pid = atoi(buf);
 829. close(fd);
 830. }
 831. if (pid > 0)
 832. kill(pid, 1);
 833. }
 834. }
 835. static int nl80211_probe(const char *ifname)
 836. {
 837. return !!nl80211_ifname2phy(ifname);
 838. }
 839. struct nl80211_ssid_bssid {
 840. unsigned char *ssid;
 841. unsigned char bssid[7];
 842. };
 843. static int nl80211_get_macaddr_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 844. {
 845. struct nl80211_ssid_bssid *sb = arg;
 846. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 847. if (tb[NL80211_ATTR_MAC]) {
 848. sb->bssid[0] = 1;
 849. memcpy(sb->bssid + 1, nla_data(tb[NL80211_ATTR_MAC]),
 850. sizeof(sb->bssid) - 1);
 851. }
 852. return NL_SKIP;
 853. }
 854. static int nl80211_get_ssid_bssid_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 855. {
 856. int ielen;
 857. unsigned char *ie;
 858. struct nl80211_ssid_bssid *sb = arg;
 859. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 860. struct nlattr *bss[NL80211_BSS_MAX + 1];
 861. static struct nla_policy bss_policy[NL80211_BSS_MAX + 1] = {
 862. [NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS] = { 0 },
 863. [NL80211_BSS_STATUS] = { .type = NLA_U32 },
 864. };
 865. if (!tb[NL80211_ATTR_BSS] ||
 866. nla_parse_nested(bss, NL80211_BSS_MAX, tb[NL80211_ATTR_BSS],
 867. bss_policy) ||
 868. !bss[NL80211_BSS_BSSID] ||
 869. !bss[NL80211_BSS_STATUS] ||
 870. !bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS])
 871. {
 872. return NL_SKIP;
 873. }
 874. switch (nla_get_u32(bss[NL80211_BSS_STATUS]))
 875. {
 876. case NL80211_BSS_STATUS_ASSOCIATED:
 877. case NL80211_BSS_STATUS_AUTHENTICATED:
 878. case NL80211_BSS_STATUS_IBSS_JOINED:
 879. if (sb->ssid)
 880. {
 881. ie = nla_data(bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS]);
 882. ielen = nla_len(bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS]);
 883. while (ielen >= 2 && ielen >= ie[1])
 884. {
 885. if (ie[0] == 0)
 886. {
 887. memcpy(sb->ssid, ie + 2, min(ie[1], IWINFO_ESSID_MAX_SIZE));
 888. return NL_SKIP;
 889. }
 890. ielen -= ie[1] + 2;
 891. ie += ie[1] + 2;
 892. }
 893. }
 894. else
 895. {
 896. sb->bssid[0] = 1;
 897. memcpy(sb->bssid + 1, nla_data(bss[NL80211_BSS_BSSID]), 6);
 898. return NL_SKIP;
 899. }
 900. default:
 901. return NL_SKIP;
 902. }
 903. }
 904. static int nl80211_get_ssid(const char *ifname, char *buf)
 905. {
 906. char *res;
 907. struct nl80211_ssid_bssid sb = { .ssid = (unsigned char *)buf };
 908. /* try to find ssid from scan dump results */
 909. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 910. sb.ssid[0] = 0;
 911. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_SCAN, NLM_F_DUMP,
 912. nl80211_get_ssid_bssid_cb, &sb);
 913. /* failed, try to find from hostapd info */
 914. if (sb.ssid[0] == 0)
 915. nl80211_hostapd_query(ifname, "ssid", sb.ssid,
 916. IWINFO_ESSID_MAX_SIZE + 1);
 917. /* failed, try to obtain Mesh ID */
 918. if (sb.ssid[0] == 0)
 919. iwinfo_ubus_query(res ? res : ifname, "mesh_id",
 920. sb.ssid, IWINFO_ESSID_MAX_SIZE + 1);
 921. return (sb.ssid[0] == 0) ? -1 : 0;
 922. }
 923. static int nl80211_get_bssid(const char *ifname, char *buf)
 924. {
 925. char *res, bssid[sizeof("FF:FF:FF:FF:FF:FF\0")];
 926. struct nl80211_ssid_bssid sb = { };
 927. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 928. /* try to obtain mac address via NL80211_CMD_GET_INTERFACE */
 929. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 930. nl80211_get_macaddr_cb, &sb);
 931. /* failed, try to find bssid from scan dump results */
 932. if (sb.bssid[0] == 0)
 933. nl80211_request(res ? res : ifname,
 934. NL80211_CMD_GET_SCAN, NLM_F_DUMP,
 935. nl80211_get_ssid_bssid_cb, &sb);
 936. /* failed, try to find mac from hostapd info */
 937. if ((sb.bssid[0] == 0) &&
 938. nl80211_hostapd_query(ifname, "bssid", bssid, sizeof(bssid)))
 939. {
 940. sb.bssid[0] = 1;
 941. sb.bssid[1] = strtol(&bssid[0], NULL, 16);
 942. sb.bssid[2] = strtol(&bssid[3], NULL, 16);
 943. sb.bssid[3] = strtol(&bssid[6], NULL, 16);
 944. sb.bssid[4] = strtol(&bssid[9], NULL, 16);
 945. sb.bssid[5] = strtol(&bssid[12], NULL, 16);
 946. sb.bssid[6] = strtol(&bssid[15], NULL, 16);
 947. }
 948. if (sb.bssid[0])
 949. {
 950. sprintf(buf, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X",
 951. sb.bssid[1], sb.bssid[2], sb.bssid[3],
 952. sb.bssid[4], sb.bssid[5], sb.bssid[6]);
 953. return 0;
 954. }
 955. return -1;
 956. }
 957. static int nl80211_get_frequency_scan_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 958. {
 959. int *freq = arg;
 960. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 961. struct nlattr *binfo[NL80211_BSS_MAX + 1];
 962. static struct nla_policy bss_policy[NL80211_BSS_MAX + 1] = {
 963. [NL80211_BSS_FREQUENCY] = { .type = NLA_U32 },
 964. [NL80211_BSS_STATUS] = { .type = NLA_U32 },
 965. };
 966. if (attr[NL80211_ATTR_BSS] &&
 967. !nla_parse_nested(binfo, NL80211_BSS_MAX,
 968. attr[NL80211_ATTR_BSS], bss_policy))
 969. {
 970. if (binfo[NL80211_BSS_STATUS] && binfo[NL80211_BSS_FREQUENCY])
 971. *freq = nla_get_u32(binfo[NL80211_BSS_FREQUENCY]);
 972. }
 973. return NL_SKIP;
 974. }
 975. static int nl80211_get_frequency_info_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 976. {
 977. int *freq = arg;
 978. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 979. if (tb[NL80211_ATTR_WIPHY_FREQ])
 980. *freq = nla_get_u32(tb[NL80211_ATTR_WIPHY_FREQ]);
 981. return NL_SKIP;
 982. }
 983. static int nl80211_get_frequency(const char *ifname, int *buf)
 984. {
 985. char *res, channel[4], hwmode[3];
 986. /* try to find frequency from interface info */
 987. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 988. *buf = 0;
 989. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 990. nl80211_get_frequency_info_cb, buf);
 991. /* failed, try to find frequency from hostapd info */
 992. if ((*buf == 0) &&
 993. nl80211_hostapd_query(ifname, "hw_mode", hwmode, sizeof(hwmode),
 994. "channel", channel, sizeof(channel)) == 2)
 995. {
 996. *buf = nl80211_channel2freq(atoi(channel), hwmode);
 997. }
 998. /* failed, try to find frequency from scan results */
 999. if (*buf == 0)
 1000. {
 1001. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 1002. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_SCAN, NLM_F_DUMP,
 1003. nl80211_get_frequency_scan_cb, buf);
 1004. }
 1005. return (*buf == 0) ? -1 : 0;
 1006. }
 1007. static int nl80211_get_center_freq1_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1008. {
 1009. int *freq = arg;
 1010. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 1011. if (tb[NL80211_ATTR_CENTER_FREQ1])
 1012. *freq = nla_get_u32(tb[NL80211_ATTR_CENTER_FREQ1]);
 1013. return NL_SKIP;
 1014. }
 1015. static int nl80211_get_center_freq1(const char *ifname, int *buf)
 1016. {
 1017. char *res;
 1018. /* try to find frequency from interface info */
 1019. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 1020. *buf = 0;
 1021. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 1022. nl80211_get_center_freq1_cb, buf);
 1023. return (*buf == 0) ? -1 : 0;
 1024. }
 1025. static int nl80211_get_center_freq2_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1026. {
 1027. int *freq = arg;
 1028. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 1029. if (tb[NL80211_ATTR_CENTER_FREQ2])
 1030. *freq = nla_get_u32(tb[NL80211_ATTR_CENTER_FREQ2]);
 1031. return NL_SKIP;
 1032. }
 1033. static int nl80211_get_center_freq2(const char *ifname, int *buf)
 1034. {
 1035. char *res;
 1036. /* try to find frequency from interface info */
 1037. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 1038. *buf = 0;
 1039. nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 1040. nl80211_get_center_freq2_cb, buf);
 1041. return (*buf == 0) ? -1 : 0;
 1042. }
 1043. static int nl80211_get_channel(const char *ifname, int *buf)
 1044. {
 1045. if (!nl80211_get_frequency(ifname, buf))
 1046. {
 1047. *buf = nl80211_freq2channel(*buf);
 1048. return 0;
 1049. }
 1050. return -1;
 1051. }
 1052. static int nl80211_get_center_chan1(const char *ifname, int *buf)
 1053. {
 1054. if (!nl80211_get_center_freq1(ifname, buf))
 1055. {
 1056. *buf = nl80211_freq2channel(*buf);
 1057. return 0;
 1058. }
 1059. return -1;
 1060. }
 1061. static int nl80211_get_center_chan2(const char *ifname, int *buf)
 1062. {
 1063. if (!nl80211_get_center_freq2(ifname, buf))
 1064. {
 1065. *buf = nl80211_freq2channel(*buf);
 1066. return 0;
 1067. }
 1068. return -1;
 1069. }
 1070. static int nl80211_get_txpower_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1071. {
 1072. int *buf = arg;
 1073. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 1074. if (tb[NL80211_ATTR_WIPHY_TX_POWER_LEVEL])
 1075. *buf = iwinfo_mbm2dbm(nla_get_u32(tb[NL80211_ATTR_WIPHY_TX_POWER_LEVEL]));
 1076. return NL_SKIP;
 1077. }
 1078. static int nl80211_get_txpower(const char *ifname, int *buf)
 1079. {
 1080. char *res;
 1081. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 1082. *buf = 0;
 1083. if (nl80211_request(res ? res : ifname, NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 1084. nl80211_get_txpower_cb, buf))
 1085. return -1;
 1086. return 0;
 1087. }
 1088. static int nl80211_fill_signal_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1089. {
 1090. int8_t dbm;
 1091. int16_t mbit;
 1092. struct nl80211_rssi_rate *rr = arg;
 1093. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 1094. struct nlattr *sinfo[NL80211_STA_INFO_MAX + 1];
 1095. struct nlattr *rinfo[NL80211_RATE_INFO_MAX + 1];
 1096. static struct nla_policy stats_policy[NL80211_STA_INFO_MAX + 1] = {
 1097. [NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME] = { .type = NLA_U32 },
 1098. [NL80211_STA_INFO_RX_BYTES] = { .type = NLA_U32 },
 1099. [NL80211_STA_INFO_TX_BYTES] = { .type = NLA_U32 },
 1100. [NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS] = { .type = NLA_U32 },
 1101. [NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS] = { .type = NLA_U32 },
 1102. [NL80211_STA_INFO_SIGNAL] = { .type = NLA_U8 },
 1103. [NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE] = { .type = NLA_NESTED },
 1104. [NL80211_STA_INFO_LLID] = { .type = NLA_U16 },
 1105. [NL80211_STA_INFO_PLID] = { .type = NLA_U16 },
 1106. [NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE] = { .type = NLA_U8 },
 1107. };
 1108. static struct nla_policy rate_policy[NL80211_RATE_INFO_MAX + 1] = {
 1109. [NL80211_RATE_INFO_BITRATE] = { .type = NLA_U16 },
 1110. [NL80211_RATE_INFO_MCS] = { .type = NLA_U8 },
 1111. [NL80211_RATE_INFO_40_MHZ_WIDTH] = { .type = NLA_FLAG },
 1112. [NL80211_RATE_INFO_SHORT_GI] = { .type = NLA_FLAG },
 1113. };
 1114. if (attr[NL80211_ATTR_STA_INFO])
 1115. {
 1116. if (!nla_parse_nested(sinfo, NL80211_STA_INFO_MAX,
 1117. attr[NL80211_ATTR_STA_INFO], stats_policy))
 1118. {
 1119. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL])
 1120. {
 1121. dbm = nla_get_u8(sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL]);
 1122. rr->rssi = (rr->rssi * rr->rssi_samples + dbm) / (rr->rssi_samples + 1);
 1123. rr->rssi_samples++;
 1124. }
 1125. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE])
 1126. {
 1127. if (!nla_parse_nested(rinfo, NL80211_RATE_INFO_MAX,
 1128. sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE],
 1129. rate_policy))
 1130. {
 1131. if (rinfo[NL80211_RATE_INFO_BITRATE])
 1132. {
 1133. mbit = nla_get_u16(rinfo[NL80211_RATE_INFO_BITRATE]);
 1134. rr->rate = (rr->rate * rr->rate_samples + mbit) / (rr->rate_samples + 1);
 1135. rr->rate_samples++;
 1136. }
 1137. }
 1138. }
 1139. }
 1140. }
 1141. return NL_SKIP;
 1142. }
 1143. static void nl80211_fill_signal(const char *ifname, struct nl80211_rssi_rate *r)
 1144. {
 1145. DIR *d;
 1146. struct dirent *de;
 1147. memset(r, 0, sizeof(*r));
 1148. if ((d = opendir("/sys/class/net")) != NULL)
 1149. {
 1150. while ((de = readdir(d)) != NULL)
 1151. {
 1152. if (!strncmp(de->d_name, ifname, strlen(ifname)) &&
 1153. (!de->d_name[strlen(ifname)] ||
 1154. !strncmp(&de->d_name[strlen(ifname)], ".sta", 4)))
 1155. {
 1156. nl80211_request(de->d_name, NL80211_CMD_GET_STATION,
 1157. NLM_F_DUMP, nl80211_fill_signal_cb, r);
 1158. }
 1159. }
 1160. closedir(d);
 1161. }
 1162. }
 1163. static int nl80211_get_bitrate(const char *ifname, int *buf)
 1164. {
 1165. struct nl80211_rssi_rate rr;
 1166. nl80211_fill_signal(ifname, &rr);
 1167. if (rr.rate_samples)
 1168. {
 1169. *buf = (rr.rate * 100);
 1170. return 0;
 1171. }
 1172. return -1;
 1173. }
 1174. static int nl80211_get_signal(const char *ifname, int *buf)
 1175. {
 1176. struct nl80211_rssi_rate rr;
 1177. nl80211_fill_signal(ifname, &rr);
 1178. if (rr.rssi_samples)
 1179. {
 1180. *buf = rr.rssi;
 1181. return 0;
 1182. }
 1183. return -1;
 1184. }
 1185. static int nl80211_get_noise_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1186. {
 1187. int8_t *noise = arg;
 1188. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 1189. struct nlattr *si[NL80211_SURVEY_INFO_MAX + 1];
 1190. static struct nla_policy sp[NL80211_SURVEY_INFO_MAX + 1] = {
 1191. [NL80211_SURVEY_INFO_FREQUENCY] = { .type = NLA_U32 },
 1192. [NL80211_SURVEY_INFO_NOISE] = { .type = NLA_U8 },
 1193. };
 1194. if (!tb[NL80211_ATTR_SURVEY_INFO])
 1195. return NL_SKIP;
 1196. if (nla_parse_nested(si, NL80211_SURVEY_INFO_MAX,
 1197. tb[NL80211_ATTR_SURVEY_INFO], sp))
 1198. return NL_SKIP;
 1199. if (!si[NL80211_SURVEY_INFO_NOISE])
 1200. return NL_SKIP;
 1201. if (!*noise || si[NL80211_SURVEY_INFO_IN_USE])
 1202. *noise = (int8_t)nla_get_u8(si[NL80211_SURVEY_INFO_NOISE]);
 1203. return NL_SKIP;
 1204. }
 1205. static int nl80211_get_noise(const char *ifname, int *buf)
 1206. {
 1207. int8_t noise = 0;
 1208. if (nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_SURVEY, NLM_F_DUMP,
 1209. nl80211_get_noise_cb, &noise))
 1210. goto out;
 1211. *buf = noise;
 1212. return 0;
 1213. out:
 1214. *buf = 0;
 1215. return -1;
 1216. }
 1217. static int nl80211_get_quality(const char *ifname, int *buf)
 1218. {
 1219. int signal;
 1220. if (!nl80211_get_signal(ifname, &signal))
 1221. {
 1222. /* A positive signal level is usually just a quality
 1223. * value, pass through as-is */
 1224. if (signal >= 0)
 1225. {
 1226. *buf = signal;
 1227. }
 1228. /* The cfg80211 wext compat layer assumes a signal range
 1229. * of -110 dBm to -40 dBm, the quality value is derived
 1230. * by adding 110 to the signal level */
 1231. else
 1232. {
 1233. if (signal < -110)
 1234. signal = -110;
 1235. else if (signal > -40)
 1236. signal = -40;
 1237. *buf = (signal + 110);
 1238. }
 1239. return 0;
 1240. }
 1241. return -1;
 1242. }
 1243. static int nl80211_get_quality_max(const char *ifname, int *buf)
 1244. {
 1245. /* The cfg80211 wext compat layer assumes a maximum
 1246. * quality of 70 */
 1247. *buf = 70;
 1248. return 0;
 1249. }
 1250. static int nl80211_check_wepkey(const char *key)
 1251. {
 1252. if (key && *key)
 1253. {
 1254. switch (strlen(key))
 1255. {
 1256. case 5:
 1257. case 10:
 1258. return IWINFO_CIPHER_WEP40;
 1259. case 13:
 1260. case 26:
 1261. return IWINFO_CIPHER_WEP104;
 1262. }
 1263. }
 1264. return 0;
 1265. }
 1266. static struct {
 1267. const char *match;
 1268. int version;
 1269. int suite;
 1270. } wpa_key_mgmt_strings[] = {
 1271. { "IEEE 802.1X/EAP", 0, IWINFO_KMGMT_8021x },
 1272. { "EAP-SUITE-B-192", 4, IWINFO_KMGMT_8021x },
 1273. { "EAP-SUITE-B", 4, IWINFO_KMGMT_8021x },
 1274. { "EAP-SHA256", 0, IWINFO_KMGMT_8021x },
 1275. { "PSK-SHA256", 0, IWINFO_KMGMT_PSK },
 1276. { "NONE", 0, IWINFO_KMGMT_NONE },
 1277. { "None", 0, IWINFO_KMGMT_NONE },
 1278. { "PSK", 0, IWINFO_KMGMT_PSK },
 1279. { "EAP", 0, IWINFO_KMGMT_8021x },
 1280. { "SAE", 4, IWINFO_KMGMT_SAE },
 1281. { "OWE", 4, IWINFO_KMGMT_OWE }
 1282. };
 1283. static void parse_wpa_suites(const char *str, int defversion,
 1284. uint8_t *versions, uint8_t *suites)
 1285. {
 1286. size_t l;
 1287. int i, version;
 1288. const char *p, *q, *m, *sep = " \t\n,-+/";
 1289. for (p = str; *p; )
 1290. {
 1291. q = p;
 1292. for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(wpa_key_mgmt_strings); i++)
 1293. {
 1294. m = wpa_key_mgmt_strings[i].match;
 1295. l = strlen(m);
 1296. if (!strncmp(q, m, l) && (!q[l] || strchr(sep, q[l])))
 1297. {
 1298. if (wpa_key_mgmt_strings[i].version != 0)
 1299. version = wpa_key_mgmt_strings[i].version;
 1300. else
 1301. version = defversion;
 1302. *versions |= version;
 1303. *suites |= wpa_key_mgmt_strings[i].suite;
 1304. q += l;
 1305. break;
 1306. }
 1307. }
 1308. if (q == p)
 1309. q += strcspn(q, sep);
 1310. p = q + strspn(q, sep);
 1311. }
 1312. }
 1313. static struct {
 1314. const char *match;
 1315. int cipher;
 1316. } wpa_cipher_strings[] = {
 1317. { "WEP-104", IWINFO_CIPHER_WEP104 },
 1318. { "WEP-40", IWINFO_CIPHER_WEP40 },
 1319. { "NONE", IWINFO_CIPHER_NONE },
 1320. { "TKIP", IWINFO_CIPHER_TKIP },
 1321. { "CCMP", IWINFO_CIPHER_CCMP },
 1322. { "GCMP", IWINFO_CIPHER_GCMP }
 1323. };
 1324. static void parse_wpa_ciphers(const char *str, uint16_t *ciphers)
 1325. {
 1326. int i;
 1327. size_t l;
 1328. const char *m, *p, *q, *sep = " \t\n,-+/";
 1329. for (p = str; *p; )
 1330. {
 1331. q = p;
 1332. for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(wpa_cipher_strings); i++)
 1333. {
 1334. m = wpa_cipher_strings[i].match;
 1335. l = strlen(m);
 1336. if (!strncmp(q, m, l) && (!q[l] || strchr(sep, q[l])))
 1337. {
 1338. *ciphers |= wpa_cipher_strings[i].cipher;
 1339. q += l;
 1340. break;
 1341. }
 1342. }
 1343. if (q == p)
 1344. q += strcspn(q, sep);
 1345. p = q + strspn(q, sep);
 1346. }
 1347. }
 1348. static int nl80211_get_encryption(const char *ifname, char *buf)
 1349. {
 1350. char *p;
 1351. int opmode;
 1352. uint8_t wpa_version = 0;
 1353. char wpa[2], wpa_key_mgmt[64], wpa_pairwise[16], wpa_groupwise[16];
 1354. char auth_algs[2], wep_key0[27], wep_key1[27], wep_key2[27], wep_key3[27];
 1355. char mode[16];
 1356. struct iwinfo_crypto_entry *c = (struct iwinfo_crypto_entry *)buf;
 1357. /* WPA supplicant */
 1358. if (nl80211_wpactl_query(ifname,
 1359. "pairwise_cipher", wpa_pairwise, sizeof(wpa_pairwise),
 1360. "group_cipher", wpa_groupwise, sizeof(wpa_groupwise),
 1361. "key_mgmt", wpa_key_mgmt, sizeof(wpa_key_mgmt),
 1362. "mode", mode, sizeof(mode)))
 1363. {
 1364. /* WEP or Open */
 1365. if (!strcmp(wpa_key_mgmt, "NONE"))
 1366. {
 1367. parse_wpa_ciphers(wpa_pairwise, &c->pair_ciphers);
 1368. parse_wpa_ciphers(wpa_groupwise, &c->group_ciphers);
 1369. if (c->pair_ciphers != 0 && c->pair_ciphers != IWINFO_CIPHER_NONE) {
 1370. c->enabled = 1;
 1371. c->auth_suites = IWINFO_KMGMT_NONE;
 1372. c->auth_algs = IWINFO_AUTH_OPEN | IWINFO_AUTH_SHARED;
 1373. }
 1374. else {
 1375. c->pair_ciphers = 0;
 1376. c->group_ciphers = 0;
 1377. }
 1378. }
 1379. /* MESH with SAE */
 1380. else if (!strcmp(mode, "mesh") && !strcmp(wpa_key_mgmt, "UNKNOWN"))
 1381. {
 1382. c->enabled = 1;
 1383. c->wpa_version = 4;
 1384. c->auth_suites = IWINFO_KMGMT_SAE;
 1385. c->pair_ciphers = IWINFO_CIPHER_CCMP;
 1386. c->group_ciphers = IWINFO_CIPHER_CCMP;
 1387. }
 1388. /* WPA */
 1389. else
 1390. {
 1391. parse_wpa_ciphers(wpa_pairwise, &c->pair_ciphers);
 1392. parse_wpa_ciphers(wpa_groupwise, &c->group_ciphers);
 1393. p = wpa_key_mgmt;
 1394. if (!strncmp(p, "WPA2-", 5) || !strncmp(p, "WPA2/", 5))
 1395. {
 1396. p += 5;
 1397. wpa_version = 2;
 1398. }
 1399. else if (!strncmp(p, "WPA-", 4))
 1400. {
 1401. p += 4;
 1402. wpa_version = 1;
 1403. }
 1404. parse_wpa_suites(p, wpa_version, &c->wpa_version, &c->auth_suites);
 1405. c->enabled = !!(c->wpa_version && c->auth_suites);
 1406. }
 1407. return 0;
 1408. }
 1409. /* Hostapd */
 1410. else if (nl80211_hostapd_query(ifname,
 1411. "wpa", wpa, sizeof(wpa),
 1412. "wpa_key_mgmt", wpa_key_mgmt, sizeof(wpa_key_mgmt),
 1413. "wpa_pairwise", wpa_pairwise, sizeof(wpa_pairwise),
 1414. "auth_algs", auth_algs, sizeof(auth_algs),
 1415. "wep_key0", wep_key0, sizeof(wep_key0),
 1416. "wep_key1", wep_key1, sizeof(wep_key1),
 1417. "wep_key2", wep_key2, sizeof(wep_key2),
 1418. "wep_key3", wep_key3, sizeof(wep_key3)))
 1419. {
 1420. c->wpa_version = 0;
 1421. if (wpa_key_mgmt[0])
 1422. {
 1423. for (p = strtok(wpa_key_mgmt, " \t"); p != NULL; p = strtok(NULL, " \t"))
 1424. {
 1425. if (!strncmp(p, "WPA-", 4))
 1426. p += 4;
 1427. parse_wpa_suites(p, atoi(wpa), &c->wpa_version, &c->auth_suites);
 1428. }
 1429. c->enabled = c->wpa_version ? 1 : 0;
 1430. }
 1431. if (wpa_pairwise[0])
 1432. parse_wpa_ciphers(wpa_pairwise, &c->pair_ciphers);
 1433. if (auth_algs[0])
 1434. {
 1435. switch (atoi(auth_algs))
 1436. {
 1437. case 1:
 1438. c->auth_algs |= IWINFO_AUTH_OPEN;
 1439. break;
 1440. case 2:
 1441. c->auth_algs |= IWINFO_AUTH_SHARED;
 1442. break;
 1443. case 3:
 1444. c->auth_algs |= IWINFO_AUTH_OPEN;
 1445. c->auth_algs |= IWINFO_AUTH_SHARED;
 1446. break;
 1447. }
 1448. c->pair_ciphers |= nl80211_check_wepkey(wep_key0);
 1449. c->pair_ciphers |= nl80211_check_wepkey(wep_key1);
 1450. c->pair_ciphers |= nl80211_check_wepkey(wep_key2);
 1451. c->pair_ciphers |= nl80211_check_wepkey(wep_key3);
 1452. c->enabled = (c->auth_algs && c->pair_ciphers) ? 1 : 0;
 1453. }
 1454. c->group_ciphers = c->pair_ciphers;
 1455. return 0;
 1456. }
 1457. /* Ad-Hoc or Mesh interfaces without wpa_supplicant are open */
 1458. else if (!nl80211_get_mode(ifname, &opmode) &&
 1459. (opmode == IWINFO_OPMODE_ADHOC ||
 1460. opmode == IWINFO_OPMODE_MESHPOINT))
 1461. {
 1462. c->enabled = 0;
 1463. return 0;
 1464. }
 1465. return -1;
 1466. }
 1467. static int nl80211_get_phyname(const char *ifname, char *buf)
 1468. {
 1469. const char *name;
 1470. name = nl80211_ifname2phy(ifname);
 1471. if (name)
 1472. {
 1473. strcpy(buf, name);
 1474. return 0;
 1475. }
 1476. else if ((name = nl80211_phy2ifname(ifname)) != NULL)
 1477. {
 1478. name = nl80211_ifname2phy(name);
 1479. if (name)
 1480. {
 1481. strcpy(buf, ifname);
 1482. return 0;
 1483. }
 1484. }
 1485. return -1;
 1486. }
 1487. static void nl80211_parse_rateinfo(struct nlattr **ri,
 1488. struct iwinfo_rate_entry *re)
 1489. {
 1490. if (ri[NL80211_RATE_INFO_BITRATE32])
 1491. re->rate = nla_get_u32(ri[NL80211_RATE_INFO_BITRATE32]) * 100;
 1492. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_BITRATE])
 1493. re->rate = nla_get_u16(ri[NL80211_RATE_INFO_BITRATE]) * 100;
 1494. if (ri[NL80211_RATE_INFO_HE_MCS])
 1495. {
 1496. re->is_he = 1;
 1497. re->mcs = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_HE_MCS]);
 1498. if (ri[NL80211_RATE_INFO_HE_NSS])
 1499. re->nss = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_HE_NSS]);
 1500. if (ri[NL80211_RATE_INFO_HE_GI])
 1501. re->he_gi = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_HE_GI]);
 1502. if (ri[NL80211_RATE_INFO_HE_DCM])
 1503. re->he_dcm = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_HE_DCM]);
 1504. }
 1505. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_VHT_MCS])
 1506. {
 1507. re->is_vht = 1;
 1508. re->mcs = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_VHT_MCS]);
 1509. if (ri[NL80211_RATE_INFO_VHT_NSS])
 1510. re->nss = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_VHT_NSS]);
 1511. }
 1512. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_MCS])
 1513. {
 1514. re->is_ht = 1;
 1515. re->mcs = nla_get_u8(ri[NL80211_RATE_INFO_MCS]);
 1516. }
 1517. if (ri[NL80211_RATE_INFO_5_MHZ_WIDTH])
 1518. re->mhz = 5;
 1519. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_10_MHZ_WIDTH])
 1520. re->mhz = 10;
 1521. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_40_MHZ_WIDTH])
 1522. re->mhz = 40;
 1523. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_80_MHZ_WIDTH])
 1524. re->mhz = 80;
 1525. else if (ri[NL80211_RATE_INFO_80P80_MHZ_WIDTH] ||
 1526. ri[NL80211_RATE_INFO_160_MHZ_WIDTH])
 1527. re->mhz = 160;
 1528. else
 1529. re->mhz = 20;
 1530. if (ri[NL80211_RATE_INFO_SHORT_GI])
 1531. re->is_short_gi = 1;
 1532. re->is_40mhz = (re->mhz == 40);
 1533. }
 1534. static int nl80211_get_survey_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1535. {
 1536. struct nl80211_array_buf *arr = arg;
 1537. struct iwinfo_survey_entry *e = arr->buf;
 1538. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 1539. struct nlattr *sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_MAX + 1];
 1540. int rc;
 1541. static struct nla_policy survey_policy[NL80211_SURVEY_INFO_MAX + 1] = {
 1542. [NL80211_SURVEY_INFO_FREQUENCY] = { .type = NLA_U32 },
 1543. [NL80211_SURVEY_INFO_NOISE] = { .type = NLA_U8 },
 1544. [NL80211_SURVEY_INFO_TIME] = { .type = NLA_U64 },
 1545. [NL80211_SURVEY_INFO_TIME_BUSY] = { .type = NLA_U64 },
 1546. [NL80211_SURVEY_INFO_TIME_EXT_BUSY] = { .type = NLA_U64 },
 1547. [NL80211_SURVEY_INFO_TIME_RX] = { .type = NLA_U64 },
 1548. [NL80211_SURVEY_INFO_TIME_TX] = { .type = NLA_U64 },
 1549. };
 1550. rc = nla_parse_nested(sinfo, NL80211_SURVEY_INFO_MAX,
 1551. attr[NL80211_ATTR_SURVEY_INFO],
 1552. survey_policy);
 1553. if (rc)
 1554. return NL_SKIP;
 1555. /* advance to end of array */
 1556. e += arr->count;
 1557. memset(e, 0, sizeof(*e));
 1558. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_FREQUENCY])
 1559. e->mhz = nla_get_u32(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_FREQUENCY]);
 1560. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_NOISE])
 1561. e->noise = nla_get_u8(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_NOISE]);
 1562. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME])
 1563. e->active_time = nla_get_u64(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME]);
 1564. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_BUSY])
 1565. e->busy_time = nla_get_u64(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_BUSY]);
 1566. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_EXT_BUSY])
 1567. e->busy_time_ext = nla_get_u64(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_EXT_BUSY]);
 1568. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_RX])
 1569. e->rxtime = nla_get_u64(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_RX]);
 1570. if (sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_TX])
 1571. e->txtime = nla_get_u64(sinfo[NL80211_SURVEY_INFO_TIME_TX]);
 1572. arr->count++;
 1573. return NL_SKIP;
 1574. }
 1575. static void plink_state_to_str(char *dst, unsigned state)
 1576. {
 1577. switch (state) {
 1578. case NL80211_PLINK_LISTEN:
 1579. strcpy(dst, "LISTEN");
 1580. break;
 1581. case NL80211_PLINK_OPN_SNT:
 1582. strcpy(dst, "OPN_SNT");
 1583. break;
 1584. case NL80211_PLINK_OPN_RCVD:
 1585. strcpy(dst, "OPN_RCVD");
 1586. break;
 1587. case NL80211_PLINK_CNF_RCVD:
 1588. strcpy(dst, "CNF_RCVD");
 1589. break;
 1590. case NL80211_PLINK_ESTAB:
 1591. strcpy(dst, "ESTAB");
 1592. break;
 1593. case NL80211_PLINK_HOLDING:
 1594. strcpy(dst, "HOLDING");
 1595. break;
 1596. case NL80211_PLINK_BLOCKED:
 1597. strcpy(dst, "BLOCKED");
 1598. break;
 1599. default:
 1600. strcpy(dst, "UNKNOWN");
 1601. break;
 1602. }
 1603. }
 1604. static void power_mode_to_str(char *dst, struct nlattr *a)
 1605. {
 1606. enum nl80211_mesh_power_mode pm = nla_get_u32(a);
 1607. switch (pm) {
 1608. case NL80211_MESH_POWER_ACTIVE:
 1609. strcpy(dst, "ACTIVE");
 1610. break;
 1611. case NL80211_MESH_POWER_LIGHT_SLEEP:
 1612. strcpy(dst, "LIGHT SLEEP");
 1613. break;
 1614. case NL80211_MESH_POWER_DEEP_SLEEP:
 1615. strcpy(dst, "DEEP SLEEP");
 1616. break;
 1617. default:
 1618. strcpy(dst, "UNKNOWN");
 1619. break;
 1620. }
 1621. }
 1622. static int nl80211_get_assoclist_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1623. {
 1624. struct nl80211_array_buf *arr = arg;
 1625. struct iwinfo_assoclist_entry *e = arr->buf;
 1626. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 1627. struct nlattr *sinfo[NL80211_STA_INFO_MAX + 1];
 1628. struct nlattr *rinfo[NL80211_RATE_INFO_MAX + 1];
 1629. struct nl80211_sta_flag_update *sta_flags;
 1630. static struct nla_policy stats_policy[NL80211_STA_INFO_MAX + 1] = {
 1631. [NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME] = { .type = NLA_U32 },
 1632. [NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS] = { .type = NLA_U32 },
 1633. [NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS] = { .type = NLA_U32 },
 1634. [NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE] = { .type = NLA_NESTED },
 1635. [NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE] = { .type = NLA_NESTED },
 1636. [NL80211_STA_INFO_SIGNAL] = { .type = NLA_U8 },
 1637. [NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG] = { .type = NLA_U8 },
 1638. [NL80211_STA_INFO_RX_BYTES] = { .type = NLA_U32 },
 1639. [NL80211_STA_INFO_TX_BYTES] = { .type = NLA_U32 },
 1640. [NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES] = { .type = NLA_U32 },
 1641. [NL80211_STA_INFO_TX_FAILED] = { .type = NLA_U32 },
 1642. [NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TIME]= { .type = NLA_U32 },
 1643. [NL80211_STA_INFO_RX_DROP_MISC] = { .type = NLA_U64 },
 1644. [NL80211_STA_INFO_T_OFFSET] = { .type = NLA_U64 },
 1645. [NL80211_STA_INFO_STA_FLAGS] =
 1646. { .minlen = sizeof(struct nl80211_sta_flag_update) },
 1647. [NL80211_STA_INFO_EXPECTED_THROUGHPUT] = { .type = NLA_U32 },
 1648. /* mesh */
 1649. [NL80211_STA_INFO_LLID] = { .type = NLA_U16 },
 1650. [NL80211_STA_INFO_PLID] = { .type = NLA_U16 },
 1651. [NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE] = { .type = NLA_U8 },
 1652. [NL80211_STA_INFO_LOCAL_PM] = { .type = NLA_U32 },
 1653. [NL80211_STA_INFO_PEER_PM] = { .type = NLA_U32 },
 1654. [NL80211_STA_INFO_NONPEER_PM] = { .type = NLA_U32 },
 1655. };
 1656. static struct nla_policy rate_policy[NL80211_RATE_INFO_MAX + 1] = {
 1657. [NL80211_RATE_INFO_BITRATE] = { .type = NLA_U16 },
 1658. [NL80211_RATE_INFO_MCS] = { .type = NLA_U8 },
 1659. [NL80211_RATE_INFO_40_MHZ_WIDTH] = { .type = NLA_FLAG },
 1660. [NL80211_RATE_INFO_SHORT_GI] = { .type = NLA_FLAG },
 1661. };
 1662. /* advance to end of array */
 1663. e += arr->count;
 1664. memset(e, 0, sizeof(*e));
 1665. if (attr[NL80211_ATTR_MAC])
 1666. memcpy(e->mac, nla_data(attr[NL80211_ATTR_MAC]), 6);
 1667. if (attr[NL80211_ATTR_STA_INFO] &&
 1668. !nla_parse_nested(sinfo, NL80211_STA_INFO_MAX,
 1669. attr[NL80211_ATTR_STA_INFO], stats_policy))
 1670. {
 1671. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL])
 1672. e->signal = nla_get_u8(sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL]);
 1673. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG])
 1674. e->signal_avg = nla_get_u8(sinfo[NL80211_STA_INFO_SIGNAL_AVG]);
 1675. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME])
 1676. e->inactive = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_INACTIVE_TIME]);
 1677. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TIME])
 1678. e->connected_time = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_CONNECTED_TIME]);
 1679. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS])
 1680. e->rx_packets = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_PACKETS]);
 1681. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS])
 1682. e->tx_packets = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_PACKETS]);
 1683. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE] &&
 1684. !nla_parse_nested(rinfo, NL80211_RATE_INFO_MAX,
 1685. sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_BITRATE], rate_policy))
 1686. nl80211_parse_rateinfo(rinfo, &e->rx_rate);
 1687. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE] &&
 1688. !nla_parse_nested(rinfo, NL80211_RATE_INFO_MAX,
 1689. sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BITRATE], rate_policy))
 1690. nl80211_parse_rateinfo(rinfo, &e->tx_rate);
 1691. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_BYTES])
 1692. e->rx_bytes = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_BYTES]);
 1693. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BYTES])
 1694. e->tx_bytes = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_BYTES]);
 1695. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES])
 1696. e->tx_retries = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_RETRIES]);
 1697. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_FAILED])
 1698. e->tx_failed = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_TX_FAILED]);
 1699. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_T_OFFSET])
 1700. e->t_offset = nla_get_u64(sinfo[NL80211_STA_INFO_T_OFFSET]);
 1701. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_DROP_MISC])
 1702. e->rx_drop_misc = nla_get_u64(sinfo[NL80211_STA_INFO_RX_DROP_MISC]);
 1703. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_EXPECTED_THROUGHPUT])
 1704. e->thr = nla_get_u32(sinfo[NL80211_STA_INFO_EXPECTED_THROUGHPUT]);
 1705. /* mesh */
 1706. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_LLID])
 1707. e->llid = nla_get_u16(sinfo[NL80211_STA_INFO_LLID]);
 1708. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_PLID])
 1709. e->plid = nla_get_u16(sinfo[NL80211_STA_INFO_PLID]);
 1710. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE])
 1711. plink_state_to_str(e->plink_state,
 1712. nla_get_u8(sinfo[NL80211_STA_INFO_PLINK_STATE]));
 1713. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_LOCAL_PM])
 1714. power_mode_to_str(e->local_ps, sinfo[NL80211_STA_INFO_LOCAL_PM]);
 1715. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_PEER_PM])
 1716. power_mode_to_str(e->peer_ps, sinfo[NL80211_STA_INFO_PEER_PM]);
 1717. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_NONPEER_PM])
 1718. power_mode_to_str(e->nonpeer_ps, sinfo[NL80211_STA_INFO_NONPEER_PM]);
 1719. /* Station flags */
 1720. if (sinfo[NL80211_STA_INFO_STA_FLAGS])
 1721. {
 1722. sta_flags = (struct nl80211_sta_flag_update *)
 1723. nla_data(sinfo[NL80211_STA_INFO_STA_FLAGS]);
 1724. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED) &&
 1725. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHORIZED))
 1726. e->is_authorized = 1;
 1727. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED) &&
 1728. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_AUTHENTICATED))
 1729. e->is_authenticated = 1;
 1730. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE) &&
 1731. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_SHORT_PREAMBLE))
 1732. e->is_preamble_short = 1;
 1733. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_WME) &&
 1734. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_WME))
 1735. e->is_wme = 1;
 1736. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP) &&
 1737. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_MFP))
 1738. e->is_mfp = 1;
 1739. if (sta_flags->mask & BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER) &&
 1740. sta_flags->set & BIT(NL80211_STA_FLAG_TDLS_PEER))
 1741. e->is_tdls = 1;
 1742. }
 1743. }
 1744. e->noise = 0; /* filled in by caller */
 1745. arr->count++;
 1746. return NL_SKIP;
 1747. }
 1748. static int nl80211_get_survey(const char *ifname, char *buf, int *len)
 1749. {
 1750. struct nl80211_array_buf arr = { .buf = buf, .count = 0 };
 1751. int rc;
 1752. rc = nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_SURVEY,
 1753. NLM_F_DUMP, nl80211_get_survey_cb, &arr);
 1754. if (!rc)
 1755. *len = (arr.count * sizeof(struct iwinfo_survey_entry));
 1756. else
 1757. *len = 0;
 1758. return 0;
 1759. }
 1760. static int nl80211_get_assoclist(const char *ifname, char *buf, int *len)
 1761. {
 1762. DIR *d;
 1763. int i, noise = 0;
 1764. struct dirent *de;
 1765. struct nl80211_array_buf arr = { .buf = buf, .count = 0 };
 1766. struct iwinfo_assoclist_entry *e;
 1767. if ((d = opendir("/sys/class/net")) != NULL)
 1768. {
 1769. while ((de = readdir(d)) != NULL)
 1770. {
 1771. if (!strncmp(de->d_name, ifname, strlen(ifname)) &&
 1772. (!de->d_name[strlen(ifname)] ||
 1773. !strncmp(&de->d_name[strlen(ifname)], ".sta", 4)))
 1774. {
 1775. nl80211_request(de->d_name, NL80211_CMD_GET_STATION,
 1776. NLM_F_DUMP, nl80211_get_assoclist_cb, &arr);
 1777. }
 1778. }
 1779. closedir(d);
 1780. if (!nl80211_get_noise(ifname, &noise))
 1781. for (i = 0, e = arr.buf; i < arr.count; i++, e++)
 1782. e->noise = noise;
 1783. *len = (arr.count * sizeof(struct iwinfo_assoclist_entry));
 1784. return 0;
 1785. }
 1786. return -1;
 1787. }
 1788. static int nl80211_get_txpwrlist_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1789. {
 1790. int *dbm_max = arg;
 1791. int ch_cur, ch_cmp, bands_remain, freqs_remain;
 1792. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 1793. struct nlattr *bands[NL80211_BAND_ATTR_MAX + 1];
 1794. struct nlattr *freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX + 1];
 1795. struct nlattr *band, *freq;
 1796. static struct nla_policy freq_policy[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX + 1] = {
 1797. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ] = { .type = NLA_U32 },
 1798. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_DISABLED] = { .type = NLA_FLAG },
 1799. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_PASSIVE_SCAN] = { .type = NLA_FLAG },
 1800. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_IBSS] = { .type = NLA_FLAG },
 1801. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_RADAR] = { .type = NLA_FLAG },
 1802. [NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX_TX_POWER] = { .type = NLA_U32 },
 1803. };
 1804. ch_cur = *dbm_max; /* value int* is initialized with channel by caller */
 1805. *dbm_max = -1;
 1806. nla_for_each_nested(band, attr[NL80211_ATTR_WIPHY_BANDS], bands_remain)
 1807. {
 1808. nla_parse(bands, NL80211_BAND_ATTR_MAX, nla_data(band),
 1809. nla_len(band), NULL);
 1810. nla_for_each_nested(freq, bands[NL80211_BAND_ATTR_FREQS], freqs_remain)
 1811. {
 1812. nla_parse(freqs, NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX,
 1813. nla_data(freq), nla_len(freq), freq_policy);
 1814. ch_cmp = nl80211_freq2channel(nla_get_u32(
 1815. freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ]));
 1816. if ((!ch_cur || (ch_cmp == ch_cur)) &&
 1817. freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX_TX_POWER])
 1818. {
 1819. *dbm_max = (int)(0.01 * nla_get_u32(
 1820. freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX_TX_POWER]));
 1821. break;
 1822. }
 1823. }
 1824. }
 1825. return NL_SKIP;
 1826. }
 1827. static int nl80211_get_txpwrlist(const char *ifname, char *buf, int *len)
 1828. {
 1829. int err, ch_cur;
 1830. int dbm_max = -1, dbm_cur, dbm_cnt;
 1831. struct nl80211_msg_conveyor *req;
 1832. struct iwinfo_txpwrlist_entry entry;
 1833. if (nl80211_get_channel(ifname, &ch_cur))
 1834. ch_cur = 0;
 1835. /* initialize the value pointer with channel for callback */
 1836. dbm_max = ch_cur;
 1837. err = nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, 0,
 1838. nl80211_get_txpwrlist_cb, &dbm_max);
 1839. if (!err)
 1840. {
 1841. for (dbm_cur = 0, dbm_cnt = 0;
 1842. dbm_cur < dbm_max;
 1843. dbm_cur++, dbm_cnt++)
 1844. {
 1845. entry.dbm = dbm_cur;
 1846. entry.mw = iwinfo_dbm2mw(dbm_cur);
 1847. memcpy(&buf[dbm_cnt * sizeof(entry)], &entry, sizeof(entry));
 1848. }
 1849. entry.dbm = dbm_max;
 1850. entry.mw = iwinfo_dbm2mw(dbm_max);
 1851. memcpy(&buf[dbm_cnt * sizeof(entry)], &entry, sizeof(entry));
 1852. dbm_cnt++;
 1853. *len = dbm_cnt * sizeof(entry);
 1854. return 0;
 1855. }
 1856. return -1;
 1857. }
 1858. static void nl80211_get_scancrypto(char *spec, struct iwinfo_crypto_entry *c)
 1859. {
 1860. int wpa_version = 0;
 1861. char *p, *q, *proto, *suites;
 1862. c->enabled = 0;
 1863. for (p = strtok_r(spec, "[]", &q); p; p = strtok_r(NULL, "[]", &q)) {
 1864. if (!strcmp(p, "WEP")) {
 1865. c->enabled = 1;
 1866. c->auth_suites = IWINFO_KMGMT_NONE;
 1867. c->auth_algs = IWINFO_AUTH_OPEN | IWINFO_AUTH_SHARED;
 1868. c->pair_ciphers = IWINFO_CIPHER_WEP40 | IWINFO_CIPHER_WEP104;
 1869. break;
 1870. }
 1871. proto = strtok(p, "-");
 1872. suites = strtok(NULL, "]");
 1873. if (!proto || !suites)
 1874. continue;
 1875. if (!strcmp(proto, "WPA2") || !strcmp(proto, "RSN"))
 1876. wpa_version = 2;
 1877. else if (!strcmp(proto, "WPA"))
 1878. wpa_version = 1;
 1879. else
 1880. continue;
 1881. c->enabled = 1;
 1882. parse_wpa_suites(suites, wpa_version, &c->wpa_version, &c->auth_suites);
 1883. parse_wpa_ciphers(suites, &c->pair_ciphers);
 1884. }
 1885. }
 1886. struct nl80211_scanlist {
 1887. struct iwinfo_scanlist_entry *e;
 1888. int len;
 1889. };
 1890. static void nl80211_get_scanlist_ie(struct nlattr **bss,
 1891. struct iwinfo_scanlist_entry *e)
 1892. {
 1893. int ielen = nla_len(bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS]);
 1894. unsigned char *ie = nla_data(bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS]);
 1895. static unsigned char ms_oui[3] = { 0x00, 0x50, 0xf2 };
 1896. int len;
 1897. while (ielen >= 2 && ielen >= ie[1])
 1898. {
 1899. switch (ie[0])
 1900. {
 1901. case 0: /* SSID */
 1902. case 114: /* Mesh ID */
 1903. if (e->ssid[0] == 0) {
 1904. len = min(ie[1], IWINFO_ESSID_MAX_SIZE);
 1905. memcpy(e->ssid, ie + 2, len);
 1906. e->ssid[len] = 0;
 1907. }
 1908. break;
 1909. case 48: /* RSN */
 1910. iwinfo_parse_rsn(&e->crypto, ie + 2, ie[1],
 1911. IWINFO_CIPHER_CCMP, IWINFO_KMGMT_8021x);
 1912. break;
 1913. case 221: /* Vendor */
 1914. if (ie[1] >= 4 && !memcmp(ie + 2, ms_oui, 3) && ie[5] == 1)
 1915. iwinfo_parse_rsn(&e->crypto, ie + 6, ie[1] - 4,
 1916. IWINFO_CIPHER_TKIP, IWINFO_KMGMT_PSK);
 1917. break;
 1918. case 61: /* HT oeration */
 1919. if (ie[1] >= 3) {
 1920. e->ht_chan_info.primary_chan = ie[2];
 1921. e->ht_chan_info.secondary_chan_off = ie[3] & 0x3;
 1922. e->ht_chan_info.chan_width = (ie[4] & 0x4)>>2;
 1923. }
 1924. break;
 1925. case 192: /* VHT operation */
 1926. if (ie[1] >= 3) {
 1927. e->vht_chan_info.chan_width = ie[2];
 1928. e->vht_chan_info.center_chan_1 = ie[3];
 1929. e->vht_chan_info.center_chan_2 = ie[4];
 1930. }
 1931. break;
 1932. }
 1933. ielen -= ie[1] + 2;
 1934. ie += ie[1] + 2;
 1935. }
 1936. }
 1937. static int nl80211_get_scanlist_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 1938. {
 1939. int8_t rssi;
 1940. uint16_t caps;
 1941. struct nl80211_scanlist *sl = arg;
 1942. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 1943. struct nlattr *bss[NL80211_BSS_MAX + 1];
 1944. static struct nla_policy bss_policy[NL80211_BSS_MAX + 1] = {
 1945. [NL80211_BSS_TSF] = { .type = NLA_U64 },
 1946. [NL80211_BSS_FREQUENCY] = { .type = NLA_U32 },
 1947. [NL80211_BSS_BSSID] = { 0 },
 1948. [NL80211_BSS_BEACON_INTERVAL] = { .type = NLA_U16 },
 1949. [NL80211_BSS_CAPABILITY] = { .type = NLA_U16 },
 1950. [NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS] = { 0 },
 1951. [NL80211_BSS_SIGNAL_MBM] = { .type = NLA_U32 },
 1952. [NL80211_BSS_SIGNAL_UNSPEC] = { .type = NLA_U8 },
 1953. [NL80211_BSS_STATUS] = { .type = NLA_U32 },
 1954. [NL80211_BSS_SEEN_MS_AGO] = { .type = NLA_U32 },
 1955. [NL80211_BSS_BEACON_IES] = { 0 },
 1956. };
 1957. if (!tb[NL80211_ATTR_BSS] ||
 1958. nla_parse_nested(bss, NL80211_BSS_MAX, tb[NL80211_ATTR_BSS],
 1959. bss_policy) ||
 1960. !bss[NL80211_BSS_BSSID])
 1961. {
 1962. return NL_SKIP;
 1963. }
 1964. if (bss[NL80211_BSS_CAPABILITY])
 1965. caps = nla_get_u16(bss[NL80211_BSS_CAPABILITY]);
 1966. else
 1967. caps = 0;
 1968. memset(sl->e, 0, sizeof(*sl->e));
 1969. memcpy(sl->e->mac, nla_data(bss[NL80211_BSS_BSSID]), 6);
 1970. if (caps & (1<<1))
 1971. sl->e->mode = IWINFO_OPMODE_ADHOC;
 1972. else if (caps & (1<<0))
 1973. sl->e->mode = IWINFO_OPMODE_MASTER;
 1974. else
 1975. sl->e->mode = IWINFO_OPMODE_MESHPOINT;
 1976. if (caps & (1<<4))
 1977. sl->e->crypto.enabled = 1;
 1978. if (bss[NL80211_BSS_FREQUENCY])
 1979. sl->e->channel = nl80211_freq2channel(nla_get_u32(
 1980. bss[NL80211_BSS_FREQUENCY]));
 1981. if (bss[NL80211_BSS_INFORMATION_ELEMENTS])
 1982. nl80211_get_scanlist_ie(bss, sl->e);
 1983. if (bss[NL80211_BSS_SIGNAL_MBM])
 1984. {
 1985. sl->e->signal =
 1986. (uint8_t)((int32_t)nla_get_u32(bss[NL80211_BSS_SIGNAL_MBM]) / 100);
 1987. rssi = sl->e->signal - 0x100;
 1988. if (rssi < -110)
 1989. rssi = -110;
 1990. else if (rssi > -40)
 1991. rssi = -40;
 1992. sl->e->quality = (rssi + 110);
 1993. sl->e->quality_max = 70;
 1994. }
 1995. if (sl->e->crypto.enabled && !sl->e->crypto.wpa_version)
 1996. {
 1997. sl->e->crypto.auth_algs = IWINFO_AUTH_OPEN | IWINFO_AUTH_SHARED;
 1998. sl->e->crypto.pair_ciphers = IWINFO_CIPHER_WEP40 | IWINFO_CIPHER_WEP104;
 1999. }
 2000. sl->e++;
 2001. sl->len++;
 2002. return NL_SKIP;
 2003. }
 2004. static int nl80211_get_scanlist_nl(const char *ifname, char *buf, int *len)
 2005. {
 2006. struct nl80211_scanlist sl = { .e = (struct iwinfo_scanlist_entry *)buf };
 2007. if (nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN, 0, NULL, NULL))
 2008. goto out;
 2009. if (nl80211_wait("nl80211", "scan",
 2010. NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS, NL80211_CMD_SCAN_ABORTED))
 2011. goto out;
 2012. if (nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_SCAN, NLM_F_DUMP,
 2013. nl80211_get_scanlist_cb, &sl))
 2014. goto out;
 2015. *len = sl.len * sizeof(struct iwinfo_scanlist_entry);
 2016. return 0;
 2017. out:
 2018. *len = 0;
 2019. return -1;
 2020. }
 2021. static int wpasupp_ssid_decode(const char *in, char *out, int outlen)
 2022. {
 2023. #define hex(x) \
 2024. (((x) >= 'a') ? ((x) - 'a' + 10) : \
 2025. (((x) >= 'A') ? ((x) - 'A' + 10) : ((x) - '0')))
 2026. int len = 0;
 2027. while (*in)
 2028. {
 2029. if (len + 1 >= outlen)
 2030. break;
 2031. switch (*in)
 2032. {
 2033. case '\\':
 2034. in++;
 2035. switch (*in)
 2036. {
 2037. case 'n':
 2038. out[len++] = '\n'; in++;
 2039. break;
 2040. case 'r':
 2041. out[len++] = '\r'; in++;
 2042. break;
 2043. case 't':
 2044. out[len++] = '\t'; in++;
 2045. break;
 2046. case 'e':
 2047. out[len++] = '\033'; in++;
 2048. break;
 2049. case 'x':
 2050. if (isxdigit(*(in+1)) && isxdigit(*(in+2)))
 2051. out[len++] = hex(*(in+1)) * 16 + hex(*(in+2));
 2052. in += 3;
 2053. break;
 2054. default:
 2055. out[len++] = *in++;
 2056. break;
 2057. }
 2058. break;
 2059. default:
 2060. out[len++] = *in++;
 2061. break;
 2062. }
 2063. }
 2064. if (outlen > len)
 2065. out[len] = '\0';
 2066. return len;
 2067. }
 2068. static int nl80211_get_scanlist_wpactl(const char *ifname, char *buf, int *len)
 2069. {
 2070. int sock, qmax, rssi, tries, count = -1, ready = 0;
 2071. char *pos, *line, *bssid, *freq, *signal, *flags, *ssid, reply[4096];
 2072. struct sockaddr_un local = { 0 };
 2073. struct iwinfo_scanlist_entry *e = (struct iwinfo_scanlist_entry *)buf;
 2074. sock = nl80211_wpactl_connect(ifname, &local);
 2075. if (sock < 0)
 2076. return sock;
 2077. send(sock, "ATTACH", 6, 0);
 2078. send(sock, "SCAN", 4, 0);
 2079. /*
 2080. * wait for scan results:
 2081. * nl80211_wpactl_recv() will use a timeout of 256ms and we need to scan
 2082. * 72 channels at most. We'll also receive two "OK" messages acknowledging
 2083. * the "ATTACH" and "SCAN" commands and the driver might need a bit extra
 2084. * time to process the results, so try 72 + 2 + 1 times.
 2085. */
 2086. for (tries = 0; tries < 75; tries++)
 2087. {
 2088. if (nl80211_wpactl_recv(sock, reply, sizeof(reply)) <= 0)
 2089. continue;
 2090. /* got an event notification */
 2091. if (reply[0] == '<')
 2092. {
 2093. /* scan results are ready */
 2094. if (strstr(reply, "CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS"))
 2095. {
 2096. /* send "SCAN_RESULTS" command */
 2097. ready = (send(sock, "SCAN_RESULTS", 12, 0) == 12);
 2098. break;
 2099. }
 2100. /* is another unrelated event, retry */
 2101. tries--;
 2102. }
 2103. /* scanning already in progress, keep awaiting results */
 2104. else if (!strcmp(reply, "FAIL-BUSY\n"))
 2105. {
 2106. tries--;
 2107. }
 2108. /* another failure, abort */
 2109. else if (!strncmp(reply, "FAIL-", 5))
 2110. {
 2111. break;
 2112. }
 2113. }
 2114. /* receive and parse scan results if the wait above didn't time out */
 2115. while (ready && nl80211_wpactl_recv(sock, reply, sizeof(reply)) > 0)
 2116. {
 2117. /* received an event notification, receive again */
 2118. if (reply[0] == '<')
 2119. continue;
 2120. nl80211_get_quality_max(ifname, &qmax);
 2121. for (line = strtok_r(reply, "\n", &pos);
 2122. line != NULL;
 2123. line = strtok_r(NULL, "\n", &pos))
 2124. {
 2125. /* skip header line */
 2126. if (count < 0)
 2127. {
 2128. count++;
 2129. continue;
 2130. }
 2131. bssid = strtok(line, "\t");
 2132. freq = strtok(NULL, "\t");
 2133. signal = strtok(NULL, "\t");
 2134. flags = strtok(NULL, "\t");
 2135. ssid = strtok(NULL, "\n");
 2136. if (!bssid || !freq || !signal || !flags)
 2137. continue;
 2138. /* BSSID */
 2139. e->mac[0] = strtol(&bssid[0], NULL, 16);
 2140. e->mac[1] = strtol(&bssid[3], NULL, 16);
 2141. e->mac[2] = strtol(&bssid[6], NULL, 16);
 2142. e->mac[3] = strtol(&bssid[9], NULL, 16);
 2143. e->mac[4] = strtol(&bssid[12], NULL, 16);
 2144. e->mac[5] = strtol(&bssid[15], NULL, 16);
 2145. /* SSID */
 2146. if (ssid)
 2147. wpasupp_ssid_decode(ssid, e->ssid, sizeof(e->ssid));
 2148. else
 2149. e->ssid[0] = 0;
 2150. /* Mode */
 2151. if (strstr(flags, "[MESH]"))
 2152. e->mode = IWINFO_OPMODE_MESHPOINT;
 2153. else if (strstr(flags, "[IBSS]"))
 2154. e->mode = IWINFO_OPMODE_ADHOC;
 2155. else
 2156. e->mode = IWINFO_OPMODE_MASTER;
 2157. /* Channel */
 2158. e->channel = nl80211_freq2channel(atoi(freq));
 2159. /* Signal */
 2160. rssi = atoi(signal);
 2161. e->signal = rssi;
 2162. /* Quality */
 2163. if (rssi < 0)
 2164. {
 2165. /* The cfg80211 wext compat layer assumes a signal range
 2166. * of -110 dBm to -40 dBm, the quality value is derived
 2167. * by adding 110 to the signal level */
 2168. if (rssi < -110)
 2169. rssi = -110;
 2170. else if (rssi > -40)
 2171. rssi = -40;
 2172. e->quality = (rssi + 110);
 2173. }
 2174. else
 2175. {
 2176. e->quality = rssi;
 2177. }
 2178. /* Max. Quality */
 2179. e->quality_max = qmax;
 2180. /* Crypto */
 2181. nl80211_get_scancrypto(flags, &e->crypto);
 2182. count++;
 2183. e++;
 2184. }
 2185. *len = count * sizeof(struct iwinfo_scanlist_entry);
 2186. break;
 2187. }
 2188. close(sock);
 2189. unlink(local.sun_path);
 2190. return (count >= 0) ? 0 : -1;
 2191. }
 2192. static int nl80211_get_scanlist(const char *ifname, char *buf, int *len)
 2193. {
 2194. char *res;
 2195. int rv, mode;
 2196. *len = 0;
 2197. /* Got a radioX pseudo interface, find some interface on it or create one */
 2198. if (!strncmp(ifname, "radio", 5))
 2199. {
 2200. /* Reuse existing interface */
 2201. if ((res = nl80211_phy2ifname(ifname)) != NULL)
 2202. {
 2203. return nl80211_get_scanlist(res, buf, len);
 2204. }
 2205. /* Need to spawn a temporary iface for scanning */
 2206. else if ((res = nl80211_ifadd(ifname)) != NULL)
 2207. {
 2208. rv = nl80211_get_scanlist(res, buf, len);
 2209. nl80211_ifdel(res);
 2210. return rv;
 2211. }
 2212. }
 2213. /* WPA supplicant */
 2214. if (!nl80211_get_scanlist_wpactl(ifname, buf, len))
 2215. {
 2216. return 0;
 2217. }
 2218. /* station / ad-hoc / monitor scan */
 2219. else if (!nl80211_get_mode(ifname, &mode) &&
 2220. (mode == IWINFO_OPMODE_ADHOC ||
 2221. mode == IWINFO_OPMODE_MASTER ||
 2222. mode == IWINFO_OPMODE_CLIENT ||
 2223. mode == IWINFO_OPMODE_MONITOR) &&
 2224. iwinfo_ifup(ifname))
 2225. {
 2226. return nl80211_get_scanlist_nl(ifname, buf, len);
 2227. }
 2228. /* AP scan */
 2229. else
 2230. {
 2231. /* Got a temp interface, don't create yet another one */
 2232. if (!strncmp(ifname, "tmp.", 4))
 2233. {
 2234. if (!iwinfo_ifup(ifname))
 2235. return -1;
 2236. rv = nl80211_get_scanlist_nl(ifname, buf, len);
 2237. iwinfo_ifdown(ifname);
 2238. return rv;
 2239. }
 2240. /* Spawn a new scan interface */
 2241. else
 2242. {
 2243. if (!(res = nl80211_ifadd(ifname)))
 2244. return -1;
 2245. iwinfo_ifmac(res);
 2246. /* if we can take the new interface up, the driver supports an
 2247. * additional interface and there's no need to tear down the ap */
 2248. if (iwinfo_ifup(res))
 2249. {
 2250. rv = nl80211_get_scanlist_nl(res, buf, len);
 2251. iwinfo_ifdown(res);
 2252. }
 2253. /* driver cannot create secondary interface, take down ap
 2254. * during scan */
 2255. else if (iwinfo_ifdown(ifname) && iwinfo_ifup(res))
 2256. {
 2257. rv = nl80211_get_scanlist_nl(res, buf, len);
 2258. iwinfo_ifdown(res);
 2259. iwinfo_ifup(ifname);
 2260. nl80211_hostapd_hup(ifname);
 2261. }
 2262. nl80211_ifdel(res);
 2263. return rv;
 2264. }
 2265. }
 2266. return -1;
 2267. }
 2268. static int nl80211_get_freqlist_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 2269. {
 2270. int bands_remain, freqs_remain;
 2271. struct nl80211_array_buf *arr = arg;
 2272. struct iwinfo_freqlist_entry *e;
 2273. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 2274. struct nlattr *bands[NL80211_BAND_ATTR_MAX + 1];
 2275. struct nlattr *freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX + 1];
 2276. struct nlattr *band, *freq;
 2277. e = arr->buf;
 2278. e += arr->count;
 2279. if (attr[NL80211_ATTR_WIPHY_BANDS]) {
 2280. nla_for_each_nested(band, attr[NL80211_ATTR_WIPHY_BANDS], bands_remain)
 2281. {
 2282. nla_parse(bands, NL80211_BAND_ATTR_MAX,
 2283. nla_data(band), nla_len(band), NULL);
 2284. if (bands[NL80211_BAND_ATTR_FREQS]) {
 2285. nla_for_each_nested(freq, bands[NL80211_BAND_ATTR_FREQS], freqs_remain)
 2286. {
 2287. nla_parse(freqs, NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX,
 2288. nla_data(freq), nla_len(freq), NULL);
 2289. if (!freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ] ||
 2290. freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_DISABLED])
 2291. continue;
 2292. e->mhz = nla_get_u32(freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ]);
 2293. e->channel = nl80211_freq2channel(e->mhz);
 2294. e->restricted = (
 2295. freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_IR] &&
 2296. !freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_RADAR]
 2297. ) ? 1 : 0;
 2298. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_HT40_MINUS])
 2299. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_HT40MINUS;
 2300. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_HT40_PLUS])
 2301. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_HT40PLUS;
 2302. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_80MHZ])
 2303. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_80MHZ;
 2304. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_160MHZ])
 2305. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_160MHZ;
 2306. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_20MHZ])
 2307. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_20MHZ;
 2308. if (freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_NO_10MHZ])
 2309. e->flags |= IWINFO_FREQ_NO_10MHZ;
 2310. e++;
 2311. arr->count++;
 2312. }
 2313. }
 2314. }
 2315. }
 2316. return NL_SKIP;
 2317. }
 2318. static int nl80211_get_freqlist(const char *ifname, char *buf, int *len)
 2319. {
 2320. struct nl80211_msg_conveyor *cv;
 2321. struct nl80211_array_buf arr = { .buf = buf, .count = 0 };
 2322. uint32_t features = nl80211_get_protocol_features(ifname);
 2323. int flags;
 2324. flags = features & NL80211_PROTOCOL_FEATURE_SPLIT_WIPHY_DUMP ? NLM_F_DUMP : 0;
 2325. cv = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, flags);
 2326. if (!cv)
 2327. goto out;
 2328. NLA_PUT_FLAG(cv->msg, NL80211_ATTR_SPLIT_WIPHY_DUMP);
 2329. if (nl80211_send(cv, nl80211_get_freqlist_cb, &arr))
 2330. goto out;
 2331. *len = arr.count * sizeof(struct iwinfo_freqlist_entry);
 2332. return 0;
 2333. nla_put_failure:
 2334. nl80211_free(cv);
 2335. out:
 2336. *len = 0;
 2337. return -1;
 2338. }
 2339. static int nl80211_get_country_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 2340. {
 2341. char *buf = arg;
 2342. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 2343. if (attr[NL80211_ATTR_REG_ALPHA2])
 2344. memcpy(buf, nla_data(attr[NL80211_ATTR_REG_ALPHA2]), 2);
 2345. else
 2346. buf[0] = 0;
 2347. return NL_SKIP;
 2348. }
 2349. static int nl80211_get_country(const char *ifname, char *buf)
 2350. {
 2351. if (nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_REG, 0,
 2352. nl80211_get_country_cb, buf))
 2353. return -1;
 2354. return 0;
 2355. }
 2356. static int nl80211_get_countrylist(const char *ifname, char *buf, int *len)
 2357. {
 2358. int count;
 2359. struct iwinfo_country_entry *e = (struct iwinfo_country_entry *)buf;
 2360. const struct iwinfo_iso3166_label *l;
 2361. for (l = IWINFO_ISO3166_NAMES, count = 0; l->iso3166; l++, e++, count++)
 2362. {
 2363. e->iso3166 = l->iso3166;
 2364. e->ccode[0] = (l->iso3166 / 256);
 2365. e->ccode[1] = (l->iso3166 % 256);
 2366. e->ccode[2] = 0;
 2367. }
 2368. *len = (count * sizeof(struct iwinfo_country_entry));
 2369. return 0;
 2370. }
 2371. struct nl80211_modes
 2372. {
 2373. bool ok;
 2374. uint32_t hw;
 2375. uint32_t ht;
 2376. uint32_t nl_freq;
 2377. uint16_t nl_ht;
 2378. uint32_t nl_vht;
 2379. uint16_t he_phy_cap[6];
 2380. };
 2381. static int nl80211_eval_modelist(struct nl80211_modes *m)
 2382. {
 2383. /* Treat any nonzero capability as 11n */
 2384. if (m->nl_ht > 0)
 2385. {
 2386. m->hw |= IWINFO_80211_N;
 2387. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HT20;
 2388. if (m->nl_ht & (1 << 1))
 2389. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HT40;
 2390. }
 2391. if (m->he_phy_cap[0] != 0) {
 2392. m->hw |= IWINFO_80211_AX;
 2393. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HE20;
 2394. if (m->he_phy_cap[0] & BIT(9))
 2395. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HE40;
 2396. if (m->he_phy_cap[0] & BIT(10))
 2397. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HE40 | IWINFO_HTMODE_HE80;
 2398. if (m->he_phy_cap[0] & BIT(11))
 2399. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HE160;
 2400. if (m->he_phy_cap[0] & BIT(12))
 2401. m->ht |= IWINFO_HTMODE_HE160 | IWINFO_HTMODE_HE80_80;
 2402. }
 2403. if (m->nl_freq < 2485)
 2404. {
 2405. m->hw |= IWINFO_80211_B;
 2406. m->hw |= IWINFO_80211_G;
 2407. }
 2408. else if (m->nl_vht)
 2409. {
 2410. /* Treat any nonzero capability as 11ac */
 2411. if (m->nl_vht > 0)
 2412. {
 2413. m->hw |= IWINFO_80211_AC;
 2414. m->ht |= IWINFO_HTMODE_VHT20 | IWINFO_HTMODE_VHT40 | IWINFO_HTMODE_VHT80;
 2415. switch ((m->nl_vht >> 2) & 3)
 2416. {
 2417. case 2:
 2418. m->ht |= IWINFO_HTMODE_VHT80_80;
 2419. /* fall through */
 2420. case 1:
 2421. m->ht |= IWINFO_HTMODE_VHT160;
 2422. }
 2423. }
 2424. }
 2425. else if (m->nl_freq >= 56160)
 2426. {
 2427. m->hw |= IWINFO_80211_AD;
 2428. }
 2429. else if (!(m->hw & IWINFO_80211_AC))
 2430. {
 2431. m->hw |= IWINFO_80211_A;
 2432. }
 2433. }
 2434. static int nl80211_get_modelist_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 2435. {
 2436. struct nl80211_modes *m = arg;
 2437. int bands_remain, freqs_remain;
 2438. uint16_t caps = 0;
 2439. uint32_t vht_caps = 0;
 2440. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 2441. struct nlattr *bands[NL80211_BAND_ATTR_MAX + 1];
 2442. struct nlattr *freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX + 1];
 2443. struct nlattr *band, *freq;
 2444. if (attr[NL80211_ATTR_WIPHY_BANDS])
 2445. {
 2446. nla_for_each_nested(band, attr[NL80211_ATTR_WIPHY_BANDS], bands_remain)
 2447. {
 2448. nla_parse(bands, NL80211_BAND_ATTR_MAX,
 2449. nla_data(band), nla_len(band), NULL);
 2450. if (bands[NL80211_BAND_ATTR_HT_CAPA])
 2451. m->nl_ht = nla_get_u16(bands[NL80211_BAND_ATTR_HT_CAPA]);
 2452. if (bands[NL80211_BAND_ATTR_VHT_CAPA])
 2453. m->nl_vht = nla_get_u32(bands[NL80211_BAND_ATTR_VHT_CAPA]);
 2454. if (bands[NL80211_BAND_ATTR_IFTYPE_DATA]) {
 2455. struct nlattr *tb[NL80211_BAND_IFTYPE_ATTR_MAX + 1];
 2456. struct nlattr *nl_iftype;
 2457. int rem_band;
 2458. int len;
 2459. nla_for_each_nested(nl_iftype, bands[NL80211_BAND_ATTR_IFTYPE_DATA], rem_band) {
 2460. nla_parse(tb, NL80211_BAND_IFTYPE_ATTR_MAX,
 2461. nla_data(nl_iftype), nla_len(nl_iftype), NULL);
 2462. if (tb[NL80211_BAND_IFTYPE_ATTR_HE_CAP_PHY]) {
 2463. len = nla_len(tb[NL80211_BAND_IFTYPE_ATTR_HE_CAP_PHY]);
 2464. if (len > sizeof(m->he_phy_cap) - 1)
 2465. len = sizeof(m->he_phy_cap) - 1;
 2466. memcpy(&((__u8 *)m->he_phy_cap)[1],
 2467. nla_data(tb[NL80211_BAND_IFTYPE_ATTR_HE_CAP_PHY]),
 2468. len);
 2469. }
 2470. }
 2471. }
 2472. if (bands[NL80211_BAND_ATTR_FREQS]) {
 2473. nla_for_each_nested(freq, bands[NL80211_BAND_ATTR_FREQS],
 2474. freqs_remain)
 2475. {
 2476. nla_parse(freqs, NL80211_FREQUENCY_ATTR_MAX,
 2477. nla_data(freq), nla_len(freq), NULL);
 2478. if (!freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ])
 2479. continue;
 2480. m->nl_freq = nla_get_u32(freqs[NL80211_FREQUENCY_ATTR_FREQ]);
 2481. }
 2482. }
 2483. }
 2484. m->ok = 1;
 2485. }
 2486. return NL_SKIP;
 2487. }
 2488. static int nl80211_get_hwmodelist(const char *ifname, int *buf)
 2489. {
 2490. struct nl80211_msg_conveyor *cv;
 2491. struct nl80211_modes m = {};
 2492. uint32_t features = nl80211_get_protocol_features(ifname);
 2493. int flags;
 2494. flags = features & NL80211_PROTOCOL_FEATURE_SPLIT_WIPHY_DUMP ? NLM_F_DUMP : 0;
 2495. cv = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, flags);
 2496. if (!cv)
 2497. goto out;
 2498. NLA_PUT_FLAG(cv->msg, NL80211_ATTR_SPLIT_WIPHY_DUMP);
 2499. if (nl80211_send(cv, nl80211_get_modelist_cb, &m))
 2500. goto nla_put_failure;
 2501. nl80211_eval_modelist(&m);
 2502. *buf = m.hw;
 2503. return 0;
 2504. nla_put_failure:
 2505. nl80211_free(cv);
 2506. out:
 2507. return -1;
 2508. }
 2509. struct chan_info {
 2510. int width;
 2511. int mode;
 2512. };
 2513. static int nl80211_get_htmode_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 2514. {
 2515. struct nlattr **tb = nl80211_parse(msg);
 2516. struct nlattr *cur;
 2517. struct chan_info *chn = arg;
 2518. if ((cur = tb[NL80211_ATTR_CHANNEL_WIDTH]))
 2519. chn->width = nla_get_u32(cur);
 2520. if ((cur = tb[NL80211_ATTR_BSS_HT_OPMODE]))
 2521. chn->mode = nla_get_u32(cur);
 2522. return NL_SKIP;
 2523. }
 2524. static int nl80211_get_htmode(const char *ifname, int *buf)
 2525. {
 2526. struct chan_info chn = { .width = 0, .mode = 0 };
 2527. char *res;
 2528. int err;
 2529. res = nl80211_phy2ifname(ifname);
 2530. *buf = 0;
 2531. err = nl80211_request(res ? res : ifname,
 2532. NL80211_CMD_GET_INTERFACE, 0,
 2533. nl80211_get_htmode_cb, &chn);
 2534. if (err)
 2535. return -1;
 2536. switch (chn.width) {
 2537. case NL80211_CHAN_WIDTH_20:
 2538. if (chn.mode == -1)
 2539. *buf = IWINFO_HTMODE_VHT20;
 2540. else
 2541. *buf = IWINFO_HTMODE_HT20;
 2542. break;
 2543. case NL80211_CHAN_WIDTH_40:
 2544. if (chn.mode == -1)
 2545. *buf = IWINFO_HTMODE_VHT40;
 2546. else
 2547. *buf = IWINFO_HTMODE_HT40;
 2548. break;
 2549. case NL80211_CHAN_WIDTH_80:
 2550. *buf = IWINFO_HTMODE_VHT80;
 2551. break;
 2552. case NL80211_CHAN_WIDTH_80P80:
 2553. *buf = IWINFO_HTMODE_VHT80_80;
 2554. break;
 2555. case NL80211_CHAN_WIDTH_160:
 2556. *buf = IWINFO_HTMODE_VHT160;
 2557. break;
 2558. case NL80211_CHAN_WIDTH_5:
 2559. case NL80211_CHAN_WIDTH_10:
 2560. case NL80211_CHAN_WIDTH_20_NOHT:
 2561. *buf = IWINFO_HTMODE_NOHT;
 2562. break;
 2563. default:
 2564. return -1;
 2565. }
 2566. return 0;
 2567. }
 2568. static int nl80211_get_htmodelist(const char *ifname, int *buf)
 2569. {
 2570. struct nl80211_msg_conveyor *cv;
 2571. struct nl80211_modes m = {};
 2572. uint32_t features = nl80211_get_protocol_features(ifname);
 2573. int flags;
 2574. flags = features & NL80211_PROTOCOL_FEATURE_SPLIT_WIPHY_DUMP ? NLM_F_DUMP : 0;
 2575. cv = nl80211_msg(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, flags);
 2576. if (!cv)
 2577. goto out;
 2578. NLA_PUT_FLAG(cv->msg, NL80211_ATTR_SPLIT_WIPHY_DUMP);
 2579. if (nl80211_send(cv, nl80211_get_modelist_cb, &m))
 2580. goto nla_put_failure;
 2581. nl80211_eval_modelist(&m);
 2582. *buf = m.ht;
 2583. return 0;
 2584. nla_put_failure:
 2585. nl80211_free(cv);
 2586. out:
 2587. return -1;
 2588. }
 2589. static int nl80211_get_ifcomb_cb(struct nl_msg *msg, void *arg)
 2590. {
 2591. struct nlattr **attr = nl80211_parse(msg);
 2592. struct nlattr *comb;
 2593. int *ret = arg;
 2594. int comb_rem, limit_rem, mode_rem;
 2595. *ret = 0;
 2596. if (!attr[NL80211_ATTR_INTERFACE_COMBINATIONS])
 2597. return NL_SKIP;
 2598. nla_for_each_nested(comb, attr[NL80211_ATTR_INTERFACE_COMBINATIONS], comb_rem)
 2599. {
 2600. static struct nla_policy iface_combination_policy[NUM_NL80211_IFACE_COMB] = {
 2601. [NL80211_IFACE_COMB_LIMITS] = { .type = NLA_NESTED },
 2602. [NL80211_IFACE_COMB_MAXNUM] = { .type = NLA_U32 },
 2603. };
 2604. struct nlattr *tb_comb[NUM_NL80211_IFACE_COMB+1];
 2605. static struct nla_policy iface_limit_policy[NUM_NL80211_IFACE_LIMIT] = {
 2606. [NL80211_IFACE_LIMIT_TYPES] = { .type = NLA_NESTED },
 2607. [NL80211_IFACE_LIMIT_MAX] = { .type = NLA_U32 },
 2608. };
 2609. struct nlattr *tb_limit[NUM_NL80211_IFACE_LIMIT+1];
 2610. struct nlattr *limit;
 2611. nla_parse_nested(tb_comb, NUM_NL80211_IFACE_COMB, comb, iface_combination_policy);
 2612. if (!tb_comb[NL80211_IFACE_COMB_LIMITS])
 2613. continue;
 2614. nla_for_each_nested(limit, tb_comb[NL80211_IFACE_COMB_LIMITS], limit_rem)
 2615. {
 2616. struct nlattr *mode;
 2617. nla_parse_nested(tb_limit, NUM_NL80211_IFACE_LIMIT, limit, iface_limit_policy);
 2618. if (!tb_limit[NL80211_IFACE_LIMIT_TYPES] ||
 2619. !tb_limit[NL80211_IFACE_LIMIT_MAX])
 2620. continue;
 2621. if (nla_get_u32(tb_limit[NL80211_IFACE_LIMIT_MAX]) < 2)
 2622. continue;
 2623. nla_for_each_nested(mode, tb_limit[NL80211_IFACE_LIMIT_TYPES], mode_rem) {
 2624. if (nla_type(mode) == NL80211_IFTYPE_AP)
 2625. *ret = 1;
 2626. }
 2627. }
 2628. }
 2629. return NL_SKIP;
 2630. }
 2631. static int nl80211_get_mbssid_support(const char *ifname, int *buf)
 2632. {
 2633. if (nl80211_request(ifname, NL80211_CMD_GET_WIPHY, 0,
 2634. nl80211_get_ifcomb_cb, buf))
 2635. return -1;
 2636. return 0;
 2637. }
 2638. static int nl80211_hardware_id_from_fdt(struct iwinfo_hardware_id *id, const char *ifname)
 2639. {
 2640. char *phy, compat[64], path[PATH_MAX];
 2641. int i;
 2642. /* Try to determine the phy name from the given interface */
 2643. phy = nl80211_ifname2phy(ifname);
 2644. snprintf(path, sizeof(path), "/sys/class/%s/%s/device/of_node/compatible",
 2645. phy ? "ieee80211" : "net", phy ? phy : ifname);
 2646. if (nl80211_readstr(path, compat, sizeof(compat)) <= 0)
 2647. return -1;
 2648. if (!strcmp(compat, "qca,ar9130-wmac")) {
 2649. id->vendor_id = 0x168c;
 2650. id->device_id = 0x0029;
 2651. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2652. id->subsystem_device_id = 0x9130;
 2653. } else if (!strcmp(compat, "qca,ar9330-wmac")) {
 2654. id->vendor_id = 0x168c;
 2655. id->device_id = 0x0030;
 2656. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2657. id->subsystem_device_id = 0x9330;
 2658. } else if (!strcmp(compat, "qca,ar9340-wmac")) {
 2659. id->vendor_id = 0x168c;
 2660. id->device_id = 0x0030;
 2661. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2662. id->subsystem_device_id = 0x9340;
 2663. } else if (!strcmp(compat, "qca,qca9530-wmac")) {
 2664. id->vendor_id = 0x168c;
 2665. id->device_id = 0x0033;
 2666. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2667. id->subsystem_device_id = 0x9530;
 2668. } else if (!strcmp(compat, "qca,qca9550-wmac")) {
 2669. id->vendor_id = 0x168c;
 2670. id->device_id = 0x0033;
 2671. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2672. id->subsystem_device_id = 0x9550;
 2673. } else if (!strcmp(compat, "qca,qca9560-wmac")) {
 2674. id->vendor_id = 0x168c;
 2675. id->device_id = 0x0033;
 2676. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2677. id->subsystem_device_id = 0x9560;
 2678. } else if (!strcmp(compat, "qcom,ipq4019-wifi")) {
 2679. id->vendor_id = 0x168c;
 2680. id->device_id = 0x003c;
 2681. id->subsystem_vendor_id = 0x168c;
 2682. id->subsystem_device_id = 0x4019;
 2683. } else if (!strcmp(compat, "mediatek,mt7622-wmac")) {
 2684. id->vendor_id = 0x14c3;
 2685. id->device_id = 0x7622;
 2686. id->subsystem_vendor_id = 0x14c3;
 2687. id->subsystem_device_id = 0x7622;
 2688. }
 2689. return (id->vendor_id && id->device_id) ? 0 : -1;
 2690. }
 2691. static int nl80211_get_hardware_id(const char *ifname, char *buf)
 2692. {
 2693. struct iwinfo_hardware_id *id = (struct iwinfo_hardware_id *)buf;
 2694. char *phy, num[8], path[PATH_MAX];
 2695. int i;
 2696. struct { const char *path; uint16_t *dest; } lookup[] = {
 2697. { "vendor", &id->vendor_id },
 2698. { "device", &id->device_id },
 2699. { "subsystem_vendor", &id->subsystem_vendor_id },
 2700. { "subsystem_device", &id->subsystem_device_id }
 2701. };
 2702. memset(id, 0, sizeof(*id));
 2703. /* Try to determine the phy name from the given interface */
 2704. phy = nl80211_ifname2phy(ifname);
 2705. for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(lookup); i++)
 2706. {
 2707. snprintf(path, sizeof(path), "/sys/class/%s/%s/device/%s",
 2708. phy ? "ieee80211" : "net",
 2709. phy ? phy : ifname, lookup[i].path);
 2710. if (nl80211_readstr(path, num, sizeof(num)) > 0)
 2711. *lookup[i].dest = strtoul(num, NULL, 16);
 2712. }
 2713. /* Failed to obtain hardware IDs, try FDT */
 2714. if (id->vendor_id == 0 || id->device_id == 0)
 2715. if (!nl80211_hardware_id_from_fdt(id, ifname))
 2716. return 0;
 2717. /* Failed to obtain hardware IDs, search board config */
 2718. if (id->vendor_id == 0 || id->device_id == 0)
 2719. return iwinfo_hardware_id_from_mtd(id);
 2720. return 0;
 2721. }
 2722. static const struct iwinfo_hardware_entry *
 2723. nl80211_get_hardware_entry(const char *ifname)
 2724. {
 2725. struct iwinfo_hardware_id id;
 2726. if (nl80211_get_hardware_id(ifname, (char *)&id))
 2727. return NULL;
 2728. return iwinfo_hardware(&id);
 2729. }
 2730. static int nl80211_get_hardware_name(const char *ifname, char *buf)
 2731. {
 2732. const struct iwinfo_hardware_entry *hw;
 2733. if (!(hw = nl80211_get_hardware_entry(ifname)))
 2734. sprintf(buf, "Generic MAC80211");
 2735. else
 2736. sprintf(buf, "%s %s", hw->vendor_name, hw->device_name);
 2737. return 0;
 2738. }
 2739. static int nl80211_get_txpower_offset(const char *ifname, int *buf)
 2740. {
 2741. const struct iwinfo_hardware_entry *hw;
 2742. if (!(hw = nl80211_get_hardware_entry(ifname)))
 2743. return -1;
 2744. *buf = hw->txpower_offset;
 2745. return 0;
 2746. }
 2747. static int nl80211_get_frequency_offset(const char *ifname, int *buf)
 2748. {
 2749. const struct iwinfo_hardware_entry *hw;
 2750. if (!(hw = nl80211_get_hardware_entry(ifname)))
 2751. return -1;
 2752. *buf = hw->frequency_offset;
 2753. return 0;
 2754. }
 2755. static int nl80211_lookup_phyname(const char *section, char *buf)
 2756. {
 2757. int idx;
 2758. if (!strncmp(section, "path=", 5))
 2759. idx = nl80211_phy_idx_from_path(section + 5);
 2760. else if (!strncmp(section, "macaddr=", 8))
 2761. idx = nl80211_phy_idx_from_macaddr(section + 8);
 2762. else
 2763. idx = nl80211_phy_idx_from_uci(section);
 2764. if (idx < 0)
 2765. return -1;
 2766. sprintf(buf, "phy%d", idx);
 2767. return 0;
 2768. }
 2769. static int nl80211_phy_path(const char *phyname, const char **path)
 2770. {
 2771. if (strncmp(phyname, "phy", 3) != 0)
 2772. return -1;
 2773. if (strchr(phyname, '/'))
 2774. return -1;
 2775. *path = nl80211_phy_path_str(phyname);
 2776. if (!*path)
 2777. return -1;
 2778. return 0;
 2779. }
 2780. const struct iwinfo_ops nl80211_ops = {
 2781. .name = "nl80211",
 2782. .probe = nl80211_probe,
 2783. .channel = nl80211_get_channel,
 2784. .center_chan1 = nl80211_get_center_chan1,
 2785. .center_chan2 = nl80211_get_center_chan2,
 2786. .frequency = nl80211_get_frequency,
 2787. .frequency_offset = nl80211_get_frequency_offset,
 2788. .txpower = nl80211_get_txpower,
 2789. .txpower_offset = nl80211_get_txpower_offset,
 2790. .bitrate = nl80211_get_bitrate,
 2791. .signal = nl80211_get_signal,
 2792. .noise = nl80211_get_noise,
 2793. .quality = nl80211_get_quality,
 2794. .quality_max = nl80211_get_quality_max,
 2795. .mbssid_support = nl80211_get_mbssid_support,
 2796. .hwmodelist = nl80211_get_hwmodelist,
 2797. .htmodelist = nl80211_get_htmodelist,
 2798. .htmode = nl80211_get_htmode,
 2799. .mode = nl80211_get_mode,
 2800. .ssid = nl80211_get_ssid,
 2801. .bssid = nl80211_get_bssid,
 2802. .country = nl80211_get_country,
 2803. .hardware_id = nl80211_get_hardware_id,
 2804. .hardware_name = nl80211_get_hardware_name,
 2805. .encryption = nl80211_get_encryption,
 2806. .phyname = nl80211_get_phyname,
 2807. .assoclist = nl80211_get_assoclist,
 2808. .txpwrlist = nl80211_get_txpwrlist,
 2809. .scanlist = nl80211_get_scanlist,
 2810. .freqlist = nl80211_get_freqlist,
 2811. .countrylist = nl80211_get_countrylist,
 2812. .survey = nl80211_get_survey,
 2813. .lookup_phy = nl80211_lookup_phyname,
 2814. .phy_path = nl80211_phy_path,
 2815. .close = nl80211_close
 2816. };